Enkät: Coronaepidemin tär på småbarnsfamiljerna men många är nöjda med familjelivet

Trots att coronaepidemin upplevs som belastande av landets nyblivna föräldrar, anser över 90 procent att de är nöjda med såväl sitt liv som sitt föräldraskap.

Barnen har gett de nyblivna föräldrarna nytt innehåll i livet. Samtidigt har epidemin belastat många föräldrar, visar en undersökning.
24.03.2021 13:09 UPPDATERAD 24.03.2021 13:21
En färsk enkät som Institutet för hälsa och välfärd låtit göra visar att coronaepidemin tär på småbarnsfamiljernas ork.
Enkäten genomfördes bland föräldrar med barn i åldern 3-6 månader under tidsperioden mars-december i fjol.
En tredjedel av de föräldrar som deltog i undersökningen uppgav att de var utmattade. Många uppgav att epidemin tärt på deras ork: en fjärdedel av de kvinnor som fött barn och nästan en femtedel av de andra föräldrarna.
Trots att många föräldrar upplevde epidemin som tung, var ändå över 90 procent av föräldrarna nöjda med sitt liv och sitt föräldraskap.
"Resultatet som verkar motstridigt visar att samtidigt som babyn har gett nytt innehåll i familjens liv så har epidemins inverkan på orken varit tung för många", säger institutets forskningschef Reija Klemetti i ett pressmeddelande.
De vanligaste problemen som föräldrarna nämnde i undersökningen gällde förlossningen och att föda i coronatider. Även känslan av ensamhet har ökat under epidemin. Var femte mamma upplevde också att hon inte fått tillräckligt med stöd för att förbereda sig inför en förlossning i coronatider.

ANDRA LÄSER