SUH: 8 personer drunknade i september – 79 fall hittills i år

Enligt Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds preliminära siffror fick 8 personer sätta livet till i vattenrelaterade olyckor under september.

I september inträffade tre drunkningsdödsfall i västra och mellersta Finland, två i södra Finland, ett i norra Finland, ett i östra Finland och ett i sydvästra Finland.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
06.10.2022 08:26 UPPDATERAD 06.10.2022 08:27
September kan vara en förrädisk månad. Det är en månad då många fortfarande rör sig aktivt på vattnet, men samtidigt är det betydligt kallare än det varit. Att många fortfarande simmar och åker båt återspeglar sig tyvärr i antalet incidenter och drunkningar som sker.
”För närvarande är kallt vatten och varierande väderförhållanden de största farorna för människor på och nära vattnet”, säger Anne Hiltunen, livräddningsexpert vid SUH, i ett pressmeddelande.
Enligt SUH:s data inträffade två drunkningar i samband med vattentrafik, en genom att en person föll i vattnet och i fem fall är händelseförloppet oklart. Förbundet har allt som allt registrerat 8 drunkningsfall i september. Dessa data är preliminära och bygger på medieuppgifter.
 I år har septembervädret också varit kallare än vanligt, vilket påskyndar vattnets nedkylning. 
”När en person faller i kallt vatten får han eller hon ofta en kallchocksreaktion, som gör att förmågan att hålla andan sjunker från normala 60–90 sekunder till några få sekunder. Detta ökar avsevärt risken för drunkning”, säger Hiltunen.
Årligen drunknar i genomsnitt mellan 100 och 150 personer i Finland. I omkring hälften av fallen har alkohol funnits med i bilden.
Det typiska händelseförloppet för en drunkningsolycka som sker ute på vattnet är att den drunknade har ramlat i vattnet från båten utan flytväst. Då drunkningsolyckor sker i samband med simning handlar det enligt förbundet ofta om att simmaren har uppskattat sin simförmåga fel eller att barn har lämnats oövervakade.
De flesta drunkningsolyckorna sker i bekanta vattenmiljöer och nära intill stranden.

ANDRA LÄSER