Efter ett dygn: Åbo avlägsnar övergångsställe i regnbågsfärger

På tisdagen lanserade Åbo stad ett regnbågsfärgat övergångsställe vid Östra strandgatan. Ett dygn senare återtar staden sitt beslut. Enligt polisen strider pride-övergångsstället mot vägtrafiklagen.

Polisen menar att övergångsstället i regnbågsfärger strider mot vägtrafiklagen. Åbo stad tar nu bort det.
Innan Polisstyrelsen publicerade sina riktlinjer hann Polisinrättningen i Sydvästra Finland gå ut med diametralt motsatta tolkningar av vägtrafiklagen.
"Så länge övergångsstället är utmärkt med trafikskyltar följer man vägtrafiklagen. Här syns skyltarna för övergångsstället på båda sidor av gatan och också på refugen i mitten", sade överkommissarie Mika Peltola på Polisinrättningen i Sydvästra Finland i en intervju för Åbo Underrättelser.
Ett dygn senare hade samma polisinrättning kommit fram till en ny slutsats.
– Det finns skyltar vid övergångsstället, men vägmärkningen måste göras enligt lagen, det vill säga med vita streck, säger Tuomo Katajisto, kommissarie vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland.
Enligt Katajisto är det en fråga om trafiksäkerhet.
– Det går inte att utesluta att en bilist stirrar på den målade vägen i stället för att vara uppmärksam på om det kommer eventuella fotgängare.
Katajistos tolkning bekräftas av polisinspektör Konsta Aspelin på Polisstyrelsen.
"Övergångsstället är inte förenligt med vägtrafiklagen och bestämmelserna om vita streck", skriver Aspelin i ett mejl.
På onsdagseftermiddagen drog Åbo stad sina egna slutsatser.
"Vi är tvungna att avlägsna det regnbågsfärgade övergångsstället vid Åbo stadsteater på grund av polisens tolkning av vägtrafiklagen" skriver staden i ett pressmeddelande.
Beslutet att måla om övergångsstället och förse det med vita streck fattades likaså på onsdagen.
Syftet med det regnbågsfärgade övergångsstället var att signalera fördomsfrihet, tolerans, jämlikhet och sexuell mångfald, uppger Åbo stad.
Mariehamn och Helsingfors har haft tillfälliga övergångsställen i regnbågsfärger.
Läs också: Pride-övergångsställe i Åbo ska signalera tolerans och mångfald

ANDRA LÄSER