Esbo betalar dyrt för istider i Metroarenan

I brist på ledig is för ishockeyjuniorer hyr Esbo stad turer av privatägda Metroarenan. Det är inga småsummor som staden betalar i hyror.

Metroarenan riskerar att falla i stadens händer.
Niclas Lönnqvist
03.09.2018 21:00
I slutet av maj beslöt staden att hyra alla Metroarenans lediga istider i höst. Utan skatt är hyran 450 000 euro. Om staden bestämmer sig för att hyra hallen för hela nästa år uppgår summan till 990 000 euro. Enligt Esbo stads idrottschef Martti Merra är orsaken till hyreskontraktet brist på istid. Stadens två egna hallar i Mattby och Dalsvik ska rivas och en ny hall i Mattby blir färdig 2020. Enligt Merra är målet att hyra lediga tider i Metroarenan tills den nya hallen är färdig.
Det var Merra själv som i slutet av maj tog beslutet att hyra istider för i höst. För det här beslutet hade han stadsdirektör Jukka Mäkeläs välsignelse.
I beslutsprotokollet står det också att en fortsättning av hyreskontraktet från och med 2019 behandlas senast i slutet av juni. Anteckningen i protokollet väcker förvåning. Esbo stadsfullmäktige har inte beslutat om budgetramarna för 2019. Ett beslut skulle ha betytt ett extra anslag på 1 miljon euro till motions- och ungdomsnämnden eller motsvarande nedskärningar för 1 miljon euro. Enligt Merra handlar det om ett misstag.
– Jag fäste inte uppmärksamhet vid det här när jag undertecknade protokollet. Det har främst handlat om att det skulle vara bra med en lösning innan semesterperioden. Ishockeysäsongen räcker från september till april. Det här skapar oro för klubbar utan istider, säger Merra till hs.fi.
Enligt Merra är det ändå klart att det inte är möjligt att förlänga kontraktet innan fullmäktige har slagit fast budgeten för 2019. Esbo har årligen köpt turer för 200 000–250 000 euro i hallen. Dessutom köper staden turer i Metroarenans träningshall för 950 000 euro årligen och betalar 250 000 euro för namnet Metroarenan. Esbo stad betalar marknadspriser för turerna. Mellan klockan 7 och 16 kostar det 160 euro i timmen att träna i hallen. På kvällar och veckoslut är priset 280 euro i timmen. Priserna är utan mervärdesskatt. I Isbanestiftelsens hallar till exempel på Sundholmen eller i Malm kostar det 125–160 euro i timmen att träna. För juniorer är priserna billigare.
Metroarenans ägare Jussi Salonoja har länge försökt sälja arenan, men till vilket pris är oklart. Om Esbo stad köper hallen är driftskostnaderna drygt 1,5 miljoner euro årligen. Hallen måste också renoveras, vilket ökar kostnaderna. Politiker i Esbo är inte helt förtjusta över Metroarenans situation.
– Frågan är om det blir billigare för staden att köpa och driva hallen i egen ägo i stället för att dyrt köpa istider? Om hallbolaget som nu driver hallen går i konkurs så undrar jag om det klokt att ha en hall stående tom, frågar sig fullmäktigeledamoten Mikki Kauste (De gröna).
Han säger sig förstå att det råder brist på istider, men priserna för tiderna är oerhört höga.
– 1 miljon euro är mycket pengar och jag vill ha en noggrann uträkning om vad summan baserar sig på. Om 1 miljon euro satsas på istider så får det inte drabba andra idrottsgrenar i staden, säger Kauste.
Fullmäktigekollegan Fred Granberg (SFP) påpekar att det inte bara är ishockeyn som har brist på utrymmen. Också andra idrottsgrenar tampas med utrymmesbrist i Esbo. Granberg vill inte att staden köper arenan.
– Hallen ska drivas med privata krafter och inte med skattebetalarnas pengar. Om hallbolaget går i konkurs och hallen sedan säljs för en struntsumma kan jag kanske ändra uppfattning, säger Granberg.
Herrarnas basketlandslag spelar sina hemmamatcher i Metroarenan, men utan att betala hyra. För den notan står Esbo stad.

ANDRA LÄSER