Det är inte säkert att din chef vet vad du menar med hjärt-emojin

Med hjälp av emojier kan du försäkra dig om att ditt meddelande inte tas emot på fel sätt. Men alla har inte lika lätt för att tolka de känsloförmedlande symbolerna, eftersom samma emoji kan betyda flera olika saker.

Emojierna är här för att stanna. Med hjälp av dem kan man förmedla känslor i ett meddelande, men ibland blir de feltolkade.
07.07.2019 12:34
Jukka-Pekka Puro, docent i medieforskning vid Åbo universitet, har studerat emojier ur två perspektiv. Dels hur de används i kommunikationen i arbetslivet, dels hur de används inom familje- och vänskapsrelationer.
– Genom att använda emojier kan du se till att mottagaren av ditt meddelande inte missförstår dig, säger han.
Med hjälp av emojier kan man visa att ens meddelande är exempelvis sarkastiskt eller ironiskt. Avsaknaden av en emoji i ett meddelande kan i sin tur leda till att mottagaren får en felaktig bild av avsändarens känsloläge.
– Om man är väldigt rak i sitt sätt att skriva finns det en risk att mottagaren uppfattar en som arg eller sur om man inte har med en emoji. Vissa vill ha en leende emoji i slutet av meddelandet för att förstå att det är vänligt.

Används på jobbet

Emojier används frekvent inom den yrkesmässiga kommunikationen i dagsläget.
– Vi har observerat att kommunikationen blivit mer affektiv än tidigare. Folk förmedlar mer känslor när de kommunicerar inom arbetslivet än förut.
Enligt Puro används emojier även i den mest traditionella och konservativa arbetskommunikationen, till exempel inom försäkrings- och bankbranschen.
– Forskning visar att det här gör kommunikationen mer nyckfull. Yngre personer använder emojier i meddelanden och de kan misstolkas av de som inte är uppväxta med samma kommunikationskultur.

Olika betydelser

En anledning till att emojier tolkas på fel sätt är att en och samma emoji kan ha olika betydelser. Om ena parten i en konversation behärskar användandet av emojier medan den andra inte gör det är risken för feltolkning större.
– När emojier används i yrkesrelaterad kommunikation är det inte alltid så lätt att veta hur man ska förhålla sig till dem. Det är inte säkert att förmannen tolkar hjärt-emojin i slutet av ditt e-postmeddelande på det sättet det var menat, säger Puro.

Bör emojier användas i arbetslivskommunikationen över huvud taget?

– Det är förstås upp till var och en. Man kan komma överens om att inte skicka meddelanden under kaffepausen och att inte gräla via e-post. På samma vis kan man bestämma internt om man använder emojier eller inte.
Puro ser inga tecken på att emojier håller på att försvinna från den yrkesmässiga kommunikationen.
– Det kan vara trevligt med en emoji föreställande en sol i ett meddelande där man önskar trevlig sommar. Ibland fyller emojier en funktion i ett meddelande och ibland passar de inte in.

Försämrar inte språket

I och med att emojier används allt flitigare kan man fråga sig om det finns risk för att detta påverkar skriftspråket negativt. Det finns emojier för nästan alla känslor och sinnesstämningar och folk använder dem i stället för ord när de vill beskriva vad de känner.
Puro säger ändå att emojiernas framfart inte lett till någon försämring av språket.
– Tvärtom. Med emojier blir språket mer mångsidigt. Folk klarar nog fortfarande av att uttrycka sig på ett sakligt sätt när det behövs.

Hur är det med den generationen som växt upp med emojier?

– Jag förstår att det finns oro för att generationen som alltid kommunicerat med emojier inte behärskar skriftspråket lika bra som andra. Forskning visar ändå att den här oron är obefogad, säger Puro.
De som är duktiga på att beskriva sina känslor med hjälp av emojier tenderar också att vara skickliga språkanvändare.
– Korrekt användning av emojier och ett gott språkbruk går oftast hand i hand, speciellt när det gäller yngre personer.

ANDRA LÄSER