Ockerränta flyttar pengar till skatteparadis

Det vore rimligt att av vårdbolag kräva att de utsatt sina lån för konkurrens och sålunda betala endast en rimlig marknadsränta.

Stängningen av Esperi Care i Kristinestad har lett till en häftig och berättigad debatt. I tidningar har framförts uppgifter om att bolaget betalat upp till 15 procents ränta på lån som bolaget fått av sitt moderbolag någonstans utomlands. Ett effektivt sätt att föra ut vinster ur landet till något skatteparadis.

Speciellt Samlingspartiet har talat varmt för att privatiseringen genom konkurrens leder till bättre vård. I sin privatiseringsiver har partiet bara löpt linan halvvägs. En ränta på 15 procent är ingen marknadsränta. Om det är möjligt att godkänna en så här hög ränta har våra politiker och tjänstemän missat grovt i sitt jobb. Det vore rimligt att av vårdbolag kräva att de utsatt sina lån för konkurrens och sålunda betala endast en rimlig marknadsränta. En ränta på 15 procent är en ockerränta!

Nästan lika illa är det med eldistributionsbolagen, såsom Caruna. Samma fenomen förekommer där, men kanske inte lika illa för de övervakas av Energimarknadsverket. Men även där finns en brist. I elbolagens balans finns en stor post som heter anslutningsavgifter. En avgift som konsumenten betalar då hen ansluter sig till elnätet. I princip finansierar den den egna anslutningen. Elbolagen är måna om att hävda att pengarna är konsumentens och sålunda icke beskattningsbar inkomst för bolaget.

Bolagen säger att konsumenten har rätt att få pengarna tillbaka då avtalet sägs upp, dock med avdrag av vad det kostar att riva anslutningen, vilket leder till att ingenting någonsin betalas tillbaka. Ändå godkänner Energimarknadsverket att bolaget får en rimlig ränta på dessa konsumentens pengar i bolagets balans. Konsumenten finansierar på detta sätt bolaget, men får ingen ränta på sin insats. Bolaget får räntan. Energimarknadsverkets tjänstemän har inte förstått vad det är frågan om då reglerna skrevs.

Här finns en uppgift för politiker och lagstiftare. Inte är marknadsekonomi med konkurrens alltid illa, men man skall kräva att även bolagens lån är konkurrensutsatta och räntan betalas på endast faktiskt lånade pengar.

Lars Christer Johans

Grankulla

ANDRA LÄSER