Studie: Finländska nyhetsmedier följer i huvudsak god praxis gällande våldsbejakande extremism

En studie visar att finländska nyhetsmedier i huvudsak följer god praxis när det gäller rapportering kring våldsbejakande extremism. Men innehållet kan planeras ännu bättre, anser forskarna.

Forskare vid Helsingfors universitet konstaterar att de finländska nyhetsmedierna i huvudsak följer god praxis då det gäller att rapportera om våldsbejakande extremism.
SPT
23.03.2021 10:02 UPPDATERAD 23.03.2021 10:11
En forskargrupp vid Helsingfors universitet har granskat hur våldsbejakande extremism behandlas i de finskspråkiga nyhetsmedierna.
Enligt studien har våldsbejakande extremism synts i nyhetsrubrikerna speciellt efter terrorattacker. Fokus ligger i huvudsak på händelserna och reaktionerna som de framkallat. De bakomliggande idévärldarna har däremot inte behandlats särskilt mycket, enligt forskarna.
Forskarna konstaterar att de finländska nyhetsmedierna till största delen följer god praxis. De uppmanar ändå redaktionerna att planera sitt innehåll ännu noggrannare, eftersom de nationella nyhetsmedierna spelar en viktig roll i det utvecklingsförlopp som leder till att extremistiska tankesätt blir allmänt utbredda.
I samma studie granskade forskarna också förekomsten av olika typer av uttryck i den finskspråkiga webbmiljön som får extremistiskt våld att framstå som något godtagbart.
Rapporten har sammanställts som en del av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

ANDRA LÄSER