Skatteflykt tär på välfärden

Det är förvrängt att med skattemedel köpa varor och tjänster av skattesmitande företag.

13.11.2017 05:50 UPPDATERAD 13.11.2017 14:02
Paradispappersläckan är återigen ett exempel på hur skatteflykt tär på välfärden. Aggressiv skatteplanering bedrivs av både individer och företag. Holdingbolag, som varken har anställda, omsättning eller kunder, möjliggör dolda ägare, intäkter och tillgångar. Holdingbolag florerar i skatteparadis, och utnyttjas primärt för att undvika att betala skatt. Avsaknaden av insyn i skatteparadisens verksamhet upprätthåller en omfattande skuggekonomi som undergräver välståndet.
Än så länge är de internationella åtagandena för att bekämpa skatteflykten långt ifrån vad som behövs för att få ett slut på skatteparadisekonomin. Ett viktigt första steg skulle vara ökad transparens. Här kunde den offentliga sektorn ta en mycket större roll och genom sina upphandlingar sporra företag till större finansiell transparens.
Via offentliga upphandlingar är det möjligt att göra ekonomiskt hållbara lösningar genom att välja leverantörer som betalar sina lagenliga skatter och är öppna om sina skattebetalningar. Genom att kräva transparens kommunicerar upphandlaren sina värderingar till leverantörerna och skapar marknadstryck för en rättvisare ekonomi.
Den upphandlande enheten kan begära att anbudsgivarna lämnar in information om bolagets ägare och koncernstruktur. Ett ännu bättre alternativ skulle vara att anbudsgivarna ger en utredning om skatterna de betalar i alla de länder de har verksamhet i. Landsvis rapportering ger en övergripande bild av penningflödena mellan en koncerns dotterbolag och avslöjar eventuell skattesmitning. Att göra en landsvis rapportering torde vara lätt för småföretagare som har ingen eller väldigt liten internationell verksamhet.
Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige tar i november ställning till ett förslag att staden begär just sådana rapporter av sina anbudsgivare. Att godkänna förslaget skulle skapa en god modell för offentliga upphandlingar i andra kommuner.
Offentlig upphandling görs med skattemedel. Med skattemedel upprätthåller man också infrastruktur, tjänster och samhälleliga funktioner som företag utnyttjar. I gengäld borde företag bidra till att upprätthålla dessa. Det är därför förvrängt att med skattemedel köpa varor och tjänster av skattesmitande företag. Särskilt snedvridet är detta i upphandlingar där priset är det enda kriteriet och skattesmitande företag med lägre offerter kan utkonkurrera hederliga företag.
I synnerhet stora multinationella företag har en förmåga att genom aggressiv skatteplanering skapa marknadsstörningar för mindre företag. Därför borde små och medelstora företag främja åtgärder som begränsar skattesmitning och gör det möjligt för alla att fungera på samma villkor på marknaden.

Omar El-Begawy

ordförande, Attac Finland

ANDRA LÄSER