Ledare: Banker kollapsar – än sen då?

Lagom är bäst, i synnerhet då det gäller risktagande. Vi vill ha en stabil ekonomi, men också riskvilliga individer, företag och institutioner som bygger vår framtid. Denna vanskliga balansgång fångas upp av årets Ekonomipris.

Ett rykte om att fler sparare än vad banken klarar av är på väg att ta ut sina pengar kan bli en självuppfyllande profetia. I värsta fall innebär bankrusningen att banken kollapsar.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
10.10.2022 15:01 UPPDATERAD 10.10.2022 15:02
Stabila banker behövs, de utgör en del av det finansiella blodomloppet. Ett ekonomiskt hjärtstillestånd är dyrt, får långvariga efterverkningar och slår hårdast mot de fattigaste. Varför? Jo, eftersom banker hjälper till att kanalisera försiktiga sparpengar vidare till såna som är villiga att investera produktivt och ta risker på längre sikt.
Samtidigt är ekonomi ett korthus, som bygger på förtroende. Även lösa rykten om banker som tros råka på obestånd kan bli till en självuppfyllande profetia, varmed folk förlorar sina livsbesparingar. Då många sparare samtidigt vill ta ut sina pengar vill ingen stå sist i kön.
Framtida finansiella kriser och depressioner är ingalunda uteslutna, snarare handlar det om en tidsfråga, även om vi verkar ha ridit ut den värsta pandemistormen. Också framöver måste vi parera ekonomisk turbulens. Det bästa sättet är att dra noggrann lärdom ur tidigare kriser. Det visar forskning som på måndagen belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

ANDRA LÄSER