Feministen Natalia Nordmann var Ilja Repins livskamrat, men vägrade vara hans musa

Natalia Nordmann var författare, vegetarian, feminist och samhällsaktivist. I hennes författarskap upprepar sig tanken på kvinnans rätt till ett självständigt liv. Hon kallade sig själv för en ”fri finländsk kvinna” – och irriterade männen i Ilja Repins bekantskapskrets.

I Natalia Nordmanns texter återkommer idén om kvinnans frihet och rätt till ett självständigt liv. Förutom en flitig skribent hade hon själv också många andra engagemang. Här har Ilja Repin avbildat henne i hennes arbete.
31.07.2021 13:37
Författaren Natalia Nordmann föddes år 1863 till en rysk-finsk militärfamilj. Fadern Boris Nordmann var lutherskt döpt som Bernhard, och född till finlandssvenska föräldrar i fästningsstaden Svensksund 1808, strax innan Ryssland slukade Finland.
För Boris Nordmanns del kom Ryssland dock att bjuda på intressanta karriärmöjligheter i kejsarens tjänst. Tio år före Natalias födsel utnämndes han till överdirektör för det finska storfurstendömets lots- och fyradministration. Vid tiden för hennes födsel tjänstgjorde han som guvernör i centrala Ryssland. Senare skulle han bli amiral i den kejserliga ryska flotta, och till och med adlas i all tysthet.
Natalia skulle å sin sida inte bara bli en progressiv och ovanlig kvinna, utan också en långvarig livskamrat till Rysslands största målare Ilja Repin.

ANDRA LÄSER