Insändare: Johannes församling vänder inte barnen ryggen

07.02.2023 18:20
Lotta Keskinen kan inte godkänna att beslutet om att avsluta eftermiddagsverksamheten i Johannes församling inte fattades på ekonomiska grunder. Två tredjedelar av texten i hennes två insändare (HBL 25.1 och 4.2) bygger på påståendet att beslutet vilat på dåliga ekonomiska fakta.
Keskinen slår in öppna dörrar. Under hela processen, i alla intervjuer och samtal efteråt och i det svar som Keskinen redan fick sägs det tydligt ut att beslutet inte primärt motiverades med ekonomiska argument. Det är svårt att säga någonting exakt om de ekonomiska effekterna, men den stora bilden är att vi med åtgärden sparar in en hel del kostnader och samtidigt förlorar en hel del olika inkomster.
Keskinen väljer samtidigt att inte alls kommentera de argument som vägde tungt då församlingsrådet fattade beslutet: Merparten av församlingens barnfamiljer som bor på ett geografiskt stort område i Helsingfors erhåller i dagens läge knappt någonting alls av församlingen, de som inte går i skola ännu och de som vuxit ur eftis erbjuds inte heller mycket innan skriftskolan kommer emot.
Flera andra församlingar har gjort liknande avvägningar. På tio år har antalet eftisar i Helsingfors församlingar sjunkit från 18 till 5. Lauttasaaren seurakunta minskar sina eftisplatser från 140 till 50 i höst.
För Drumsös del kan vi glädja oss åt att Barnavårdsföreningen nu helt och hållet tar över de svenska barnens eftisverksamhet. Från församlingens sida gör vi vad vi kan för att eftis ska kunna starta i ny regi så smidigt som möjligt i höst.
Johannes församling vänder inte barnen ryggen. Med en ledare och fyra heltidsanställda barnledare inom småbarnspedagogiken sätter vi nu all vår energi på klubbverksamhet för skolelever, familjekvällar, dagsläger under skolloven, barn- och familjeläger, familjekafé med innehåll, en brevsöndagsskola, olika former av samarbete med dagisarna, evenemang och fester, påsk- och julvandringar med mera.
Våra ekonomiska utmaningar är stora, men beslutet att lägga om småbarnspedagogiken var inte ett inbesparingsbeslut.
Johan Westerlund, kyrkoherde, Johannes församling

ANDRA LÄSER