Centerns Kärnä: Är Grahn-Laasonen jävig i Guggenheimprojektet?

Centerns riksdagsledamot Mikko Kärnä uppmanar undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) att överväga att jäva sig då eventuella beslut om att bevilja statsstöd till Guggenheimmuseet fattas.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.
Kärnä säger att den största lobbyisten för projektet är Jussi Kekkonen, som länge var assistent för Samlingspartiets riksdagsgrupp och förre statsministern Jyrki Katainens (Saml) politiska specialmedarbetare. Sanni Grahn-Laasonen jobbade mycket med honom när hon var Alexander Stubbs (Saml) specialmedarbetare.
– Är länken mellan Grahn-Laasonen och Kekkonen sådan att ministerns opartiskhet äventyras vid beslutsfattandet? Oberoende av hur det är så kan det vara att man utåt förmedlar en bild av att ministern driver igenom ett projekt som en nära vän och partikamrat har lobbat för och som dessutom ger denne ekonomisk nytta. Förvaltningens trovärdighet tål inte sådant, säger Kärnä i ett pressmeddelande.
Kärnä påminner om att ministern enligt förvaltningslagen är jävig att behandla en sak om förtroendet för ministerns opartiskhet äventyras av någon speciell orsak.
Kärnä konstaterar att Jussi Kekkonen också är en av ägarna i kommunikationsbyrån Miltton som lobbar för projektet.
Grahn-Laasonen sade genom sin assistent till FNB att hon inte tycker att påståendena är värdiga att kommenteras.

Museiförbundet kritiskt

Guggenheimmuseet ska behandlas av stadsstyrelsen i Helsingfors på måndag. I det nya förslaget utlovas mera privat finansiering än tidigare, det vill säga drygt 66 miljoner euro.
Byggkostnaderna har beräknats till 130 miljoner euro, av vilket Helsingfors stads andel skulle vara högst 80 miljoner euro medan Guggenheims stödstiftelse ska stå för 15 miljoner euro.
Grahn-Laasonen sade i torsdags att den ökade avkastningen från tipsbolaget Veikkaus vinstmedel gör det möjligt att bevilja statsstöd för Guggenheimmuseets driftskostnader.
– Det kan göras utan att finansieringen till de övriga museerna försämras, sade Grahn-Laasonen till FNB.
Museiförbundets generalsekreterare Kimmo Levä är kritisk till att Guggenheim ser ut att tilldelas stödpengar på förhand. Även om det ingår villkor i processen och stödet väntas komma först då museet kört igång tycker Levä det är orättvist.
– En mer allmän praxis har varit att museer via sin verksamhet visar sig vara värda stödet, säger Levä.
Sannfinländarnas ordförande, utrikesminister Timo Soini sade för sin del att Guggenheim inte kommer att få några statliga pengar under denna regeringsperiod. Grahn-Laasonen har tidigare konstaterat att stöd kan betalas ut även om Sannfinländarna fortsätter jobba mot det.
ANDRA LÄSER