Två tredjedelar av bioavfallet landar fel – vi kan bli bättre på att sopsortera

Förpackningsplast skickas till Riihimäki, metallskrot till Sverige och glas till Storbritannien. Infrastrukturen för återvinning är på plats, men vi slarvar med sopsorteringen.

Vanda Energis avfallsförbränningsverk gör el- och värmeenergi av vårt blandavfall, men om folk sorterade bättre skulle bara det som helst ska brännas landa här. Nu bränns en hel del återvinningsbart material.
Peter Buchert
02.02.2019 13:42 UPPDATERAD 02.02.2019 13:55
Finländarna når inte det nationella målet för sopsortering, inte ens i huvudstadsregionen där det borde gå enkelt att sortera. När Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) med jämna mellanrum dyker ner i blandavfallet, som ska brännas, blir det klart att folk slänger allt möjligt som borde återvinnas.

ANDRA LÄSER