Spariver skapar oro för synskadade

Om social- och hälsoorganisationernas verksamhet trappas ner på grund av nedskärningar ökar offentliga sektorns belastning.

Synskadeorganisationerna ser det som nödvändigt att regeringen under budgetförhandlingarna den 14–15 september kompenserar det föreslagna ekonomiska bortfall till social- och hälsovårdsorganisationerna genom en långsiktig och hållbar finansieringslösning. Finland har inte råd att skära ner på medborgarnas välmående.
Förbundet Finlands svenska synskadade och Näkövammaisten liitto tillhandahåller information, utbildning, rehabilitering och rådgivning för personer med synnedsättning. Vi arbetar för att förebygga exempelvis utmattning och marginalisering och främjar möjligheter till delaktighet för att ingen ska lämnas ensam. Med rätta och snabba stödåtgärder säkerställer vi att synskadade har förutsättningar till att fortsätta studera, arbeta och leva ett självständigt, aktivt och gott liv.
Vi har specialkompetens inom informationsteknik och tillgänglighet för synskadade. Vi producerar ljudtidskrifter, punktskriftstidningar och andra tillgängliga publikationer, vilket säkerställer lika tillgång till information. Våra lokalföreningar gör ett oerhört viktigt arbete för att personer med synnedsättning kan delta i för dem riktad verksamhet och få betydelsefullt kamratstöd genom den.
Om social- och hälsoorganisationernas verksamhet trappas ner på grund av nedskärningar ökar offentliga sektorns belastning. Kommunerna har redan nu omfattande ekonomiska problem och kan inte producera motsvarande tjänster och verksamhet.
Vi talar om ett stort antal finländare: cirka 55 000 personer har en synskada som inte kan åtgärdas med hjälp av glasögon eller kontaktlinser. Därutöver uppskattas 170 000 finländare ha en nedsatt syn som i praktiken medför funktionella svårigheter i vardagen. Alla dessa personer förtjänar att få det stöd de behöver även i framtiden.

Matthias Jakobsson,

verksamhetsledare, Förbundet Finlands svenska synskadade,

Jukka Tahvanainen,

vd, Näkövammaisten liitto

ANDRA LÄSER