Språkkonflikter kan förebyggas

I alltför många stater betraktas mångspråkighet som en belastning, något som man förnekar och ibland vill eliminera.

04.07.2019 06:00
Ett lugnande besked: denna kolumn kommer inte att handla om svenskan i Finland. Finlandssvensken är rätt konfliktskygg när det gäller sina språkliga rättigheter. Riksdagens justitieombudsman mottar ytterst få klagomål i ämnet. Finland har som känt ingen speciell språkombudsman. Sådana finns däremot i ett dussintal länder. Kanada är föregångslandet med både en nationell ombudsman och några provinsiella, samt ombudsmän för sina ursprungsbefolkningar.
För en vecka sedan deltog jag när världens ombud möttes i Toronto. Inläggen visade att några ombudsmän hotas av indragning – institutionen uppfattas ibland som besvärlig av majoriteten när den sätter sökljuset på fall av språklig diskriminering. En ombudsman kan lyckas om tre kriterier uppfylls: ett politiskt klimat som skapar åtminstone tolerans, i bästa fall generositet. En solid lagstiftning med inbyggda sanktioner, samt tillräckliga budgetmedel för institutionen.
När ombudsmännens samarbetsorganisation grundades för sex år sedan i Dublin var jag inbjuden som inofficiell representant för Finland. Syftet var att skapa ett forum för utbyte av erfarenhet mellan medlemmarna. Redan då förde jag fram en lite mera ambitiös vision: föreningen kunde ta till sin uppgift att aktivt informera om och propagera för inrättandet av institutionen i långt flera länder.
Väldigt få länder i världen är nämligen språkligt homogena, i de flesta talas flera språk. Ministaterna undantagna är det i Europa bara Island och Portugal som har ett folkspråk (men numera många invandrarspråk). I alltför många stater betraktas mångspråkighet som en belastning, något som man förnekar och ibland vill eliminera. Ryssland har i praktiken aktivt russifierat sina många minoriteter. Kina jobbar hårt för att omskola uigurerna till mandarin-talande undersåtar.
Många länder i Afrika och Asien kunde undgå interna etniska och språkliga konflikter om de skulle lagstifta om språkliga rättigheter och utse ombudsmän för att övervaka tillämpningen. Afrikas koloniala gränser drogs utan hänsyn till stamspråkens faktiska utbredning. Kamerun, en gång en tysk koloni delades mellan britter och fransmän 1919. I dag anser sig den engelskspråkiga minoriteten diskriminerad och tar till våld. Sydafrika å andra sidan erkänner hela elva officiella språk.
EU ser sig gärna som en modell med god förvaltning för den övriga världen. Dessvärre har vi inte mycket att erbjuda. EU har inget mandat i språkfrågor och länder som Frankrike och Grekland vill helst blunda för sin och andras språkliga mångfald. Jag hoppas därför att Kanada kunde starta ett globalt biståndsprogram för att exportera sina operativa modeller och erfarenheter. Gott språkskydd är konfliktförebyggande.
Tillbaka till Finland. 2015 utsågs vår första diskrimineringsombudsman. Kirsi Pimiä har ett intressant mandat som ger henne rätt att på eget initiativ ta upp fall av språklig diskriminering. Hon deltog nu i Toronto och kan härefter fylla den finländska platsen.

ANDRA LÄSER