Liten tuva och mycket gas

Danmark har valt att varken säga ja eller nej till gasledningen Nord Stream 2. Nu har gasledningsföretaget återtagit sin ansökan om att få bygga på danskt territorialvatten.

27.07.2019 16:00
Finlands regering sade ja, med spridda röster för ett nej. Sverige sade ja men inte utan protester. I Tyskland och Ryssland uppstod inte ens någon större diskussion. Men gasledningen Nord Stream 2 som ska gå från Ryssland till Tyskland måste dras förbi Danmark. Rören är redan nedlagda på snart sagt hela sträckan, förutom den danska.
I slutet av juni beslöt Nord Stream 2 därför att ta tillbaka sin ansökan om att få lägga ner sin rörledning på danskt territorialvatten. Ansökan lämnades in i april 2017, men redan i fjol beslöt Nord Stream 2 att ansöka om tillstånd för en alternativ rutt nordväst om Bornholm och i år lämnades en ansökan in om en rutt sydost om ön. Bägge de här rutterna går inom Danmarks ekonomiska zon och ansökningarna kan avslås endast om det finns miljöskäl eller om ledningen stör fartygstrafiken i området.
De två alternativa rutterna är lite längre än den väg gasledningsbolaget ursprungligen ville ta och där Nord Streams existerande ledning redan finns. Men enligt bolaget är det nödvändigt att nu komma vidare. Det krävs en transparent och förutsägbar beslutsprocess för att trygga investeringen i gasledningen, heter det i företagets pressmeddelande.

ANDRA LÄSER