EU mjuknar – går med på fond för klimatskador

Allt handlar om pengar när COP27 i Egypten ska tas i mål. Den infekterade frågan om klimatskadestånd gör att FN-mötet drar ut på tiden – men att EU ger med sig om en fond kan kanske sätta fart på förhandlingarna.

En demonstration under COP27 med krav på pengar till klimatrelaterade skador och förluster.
18.11.2022 14:34
I två veckor har representanter för närmare 200 länder samlats i turistorten Sharm el-Sheikh i ett försök att få ord att gå till handling i det internationella klimatarbetet. Men förhandlingarna går trögt och konferensen kommer inte att avslutas under fredagen som det var tänkt.
– I dag behöver vi växla upp, vi har inte tiden på vår sida, säger årets ordförande Sameh Shoukry och tillade att han är fast besluten att mötet ska avslutas på lördagen.
Att FN:s klimattoppmöten drar ut på tiden är dock mer regel än undantag. Men i år det den stora stridsfrågan om klimatskadestånd som har fått mötet att gå i baklås.

Skapar splittring

Många utvecklingsländer driver på för att mer pengar ska riktas mot skador och förluster som uppstår till följd av klimatrelaterade katastrofer. Kravet har fått extra tyngd av översvämningarna i Pakistan som riktat ljuset mot den globala uppvärmningens förödande effekter i länder som brottas med ekonomiska problem.
De mest utsatta länderna har slutit upp bakom kraven på en ny särskild fond för skador och förluster – medan rikare utsläppsländer har hållit tillbaka av rädsla för att utkrävas ansvar och ställas inför enorma skadeståndskrav.

EU mjuknar

EU har varit tveksam till en fond och tycker att det vore bättre att använda existerande kanaler för stöd. Men positionen har mjuknat – och man går nu utvecklingsländerna till mötes och föreslår en fond som skulle vara del av en "mosaik" av finansieringslösningar.
Klimatchefen Frans Timmermans är dock tydlig med att EU hellre hade sett en annan lösning men att förslaget är ett försök att hitta en väg framåt. Det är också en del av en större överenskommelse där EU bland annat vill se höjda ambitioner när det gäller utsläppsminskningar.
– Det handlar om att vi inte ska misslyckas här. Det här är vårt slutliga erbjudande, säger Timmermans.

Fokus på utsatta

Den föreslagna fonden skulle ha fokus på de mest utsatta länderna, med finansiering som inte bara kommer från de traditionella givarländerna. I klartext betyder det att ett land som Kina inte skulle få några pengar, men ska bidra med pengar.
I klimatförhandlingarna vill Kina dock betraktas som utvecklingsland, trots att man är världens näst rikaste land sett till BNP och står för störst utsläpp. Såväl Kina som Saudiarabien har sagt att pengar till skador och förluster inte ska komma från dem.
Sverige är ett av de länder som har varit emot en särskild fond för skador och förluster, men sällar sig nu till den gemensamma EU-linjen.
– Det här är inget som är en ideal lösning från svensk sida, säger Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie i Sharm el-Sheikh.
– Vi tycker fortfarande att fokus bör vara på att utveckla de kanaler som finns. Och i det förslaget som har lagts finns det fortfarande utrymme att göra det, inom ramen för mosaiken.
Nu riktas blickarna mot USA, som också har motsatt sig en fond och som hittills varit tyst kring den europeiska vändningen.

Nytt utkast

Samtidigt har ett nytt utkast till mötets samlingsbeslut publicerats. Det har krympt från den första versionens 20 sidor till 10, men är fortfarande längre och lösare i konturerna än vad utkasten brukar vara vid den här tidpunkten i förhandlingarna.
Samlingsbeslutet fungerar som en viktig politisk signal om hur världens länder ser på vägen framåt i kampen mot klimatförändringarna. Det måste godkännas av alla, från stora utsläppsländer till sårbara ö-stater, vilket bäddar för kompromisser.
I det nya utkastet håller man fast vid vikten av att försöka begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader och uppmanar till att fasa ned kol men det står till exempel inget om att alla fossila bränslen bör fasas ned, vilket bland andra EU och Indien har föreslagit.

ANDRA LÄSER