Helsingfors säljer Elhuset – men varken energikrisen eller kriget är orsaken

Helsingfors stad säljer Elhuset på Fredriksgatan 44 i Kampen. Byggnaden är huvudkontor för Helsingfors energibolag Helen.

Elhuset har den starkaste skyddsklassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
26.08.2022 13:44 UPPDATERAD 26.08.2022 16:54
Helsingfors stads elverk lät bygga Elhuset till sitt huvudkontor. Elhuset som ritades av Alvar Aalto stod färdigt i Kampen år 1973.
– Försäljningen har inget att göra med vare sig elkrisen eller kriget i Ukraina, säger Ville Lehmuskoski, chef för stadsmiljösektorn.
Orsaken är enligt honom i stället stadens strategi, som är att göra sig av med fastigheter som staden inte längre behöver för sina egna tjänster eller för sin kärnverksamhet.
Både byggnaden och tomten kommer att säljas. Utgångspunkten är att energibolaget Helen stannar kvar i huset.
– De avgör själva, säger Lehmuskoski. Byggnaden bevaras även om den får nya ägare. Den är starkt skyddad, även om Helen flyttar ut.
Förutom kontor inrymmer Elhuset affärsverksamhet, en restaurang och takterrass. Byggnaden säljs uthyrd. Försäljningsprocessen inleds i augusti och målet är enligt staden att hitta en ägare som har kunskap att utveckla den kulturhistoriskt sett värdefulla fastigheten.
Enligt Ville Lehmuskoski har staden fått tecken på att det finns intresserade köpare.
– Det är en central och logistiskt sett bra plats, så jag tror att den kommer att väcka intresse även utomlands.  
Namnet Elhuset är inte varumärkesskyddat på något sätt.
– I stadsbornas tankar kommer byggnaden säkert alltid att vara Elhuset. Det är ingen som planerar att namnet ska bort, säger Lehmuskoski.
Energibolaget Helen meddelar att man kommer att stanna kvar i Elhuset, eftersom byggnaden har ett stort värde i stadsbilden och dessutom är den historiskt sett sammankopplad med Helsingfors stads elverk.
"Byggnaden åtnjuter kulturhistoriskt skydd av högsta klass och representerar också den tidens kontorsideal, vilket är långt från nuvarande praxis. Men våra har arbetstagare trivts i utrymmena", skriver Ilkka Ruutu, fastighetschef på Helen, till HBL.
Artikeln är uppdaterad med en kommentar av Ilkka Ruutu.

ANDRA LÄSER