Hovrätten: Motorbåtens skeppare på Erstan grovt oaktsam – två personer i segelbåt dog

Den man som med sin motorbåt krockade med en segelbåt på Erstan, med följden att två personer omkom, döms också i hovrätten till fängelse.

Motorbåten krockade med segelbåten på Erstan i augusti 2019.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
25.05.2023 11:22 UPPDATERAD 25.05.2023 11:29
Det var i augusti 2019 som en motorbåt körde på en segelbåt på Erstan i Åbolands skärgård.
Ombord på segelbåten fanns fyra vuxna och två minderåriga barn. Två medelålders män i segelbåten dog och ytterligare två personer i den skadades.
I sjörätten vid Helsingfors tingsrätt dömdes den man som körde den 15 meter långa motorbåten till villkorligt fängelse i 1 år och 6 månader. Det var i mars för två år sedan.
Han överklagade domen, och yrkade och på att åtalet skulle förkastas eller att han högst skulle dömas för äventyrande av trafiksäkerheten.
Åklagaren igen ville se honom dömas till ett strängare straff.
Nu har Helsingfors hovrätt gett sin dom. Precis som tingsrätten menar hovrätten att mannen gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, två fall av grovt dödsvållande och två fall av grovt vållande av personskada.
Enligt hovrätten var mannen grovt oaktsam då han försummade sin plikt att observera omgivningen samt sin väjningsplikt.
Mannen menade också att den stora publicitet som fallet fått skulle beaktas, till hans fördel, i straffutmätningen. Men enligt hovrätten har den inte varit sådan att den påverkar straffet.
Den enda ändringen hovrätten gör i tingsrättens dom är att ersättning som motorbåtsföraren döms att betala för en av de målsägande sänks, eftersom personen ersatts av sitt försäkringsbolag.
De sammanlagda ersättningarna till offrens familjemedlemmar uppgår till omkring 180 000 euro.
Motorbåten var av märket Fairline Targa 48. Ombord på den fanns skepparen och hans hustru. Segelbåten var en åtta meter lång Nordic 81 MS.
Läs också: Olyckan på Erstan: Motorbåtens skeppare dömdes enligt åtalet – villkorligt fängelse och höga skadestånd
Rätten tar itu med den dödliga båtolyckan på Erstan

ANDRA LÄSER