Minimalistisk spåstund tar fram Blaue Fraus bästa sidor

Ett avskalat och enkelt koncept skapar en känsla av autentisk intimitet i Blaue Fraus nya verk. Föreställningen Tältet tar fram de bästa sidorna hos gruppens performancekonst.

I verket Tältet får åskådaren ställa en fråga till oraklen Joanna Wingren och Sonja Ahlfors.
I två tomma affärslokaler bredvid varandra på Stora Robertsgatan har Blaue Frau inrett ett minimalistiskt vitt väntrum respektive ett rörigt, mysigt spåtält. Lustigt nog ligger platsen diagonalt mitt emot en annan lokal, som nu för tiden inhyser något slags designbutik men som för några år sedan stod tom och till hälften renoverad och utnyttjades som skådeplats för Blaue Frau-verket Object.
ANDRA LÄSER