Insändare: Var femte finländare kan inte utnyttja digitala tjänster

24.03.2023 17:17
Marianne Carlson tar i sin insändare (HBL 22.3) upp ett hela tiden ökande problem. Samhällets digitalisering kan på många områden medföra bättre service, tilll exempel läkarkonsultationer på distans, och sparar kostnader för att producera tjänster på väldigt många områden. Samtidigt marginaliseras stora grupper i vårt samhälle från att använda viktiga tjänster på grund av tekniska, ekonomiska och kognitiva hinder. För seniorer och personer med funktionsnedsättningar blir det allt svårare att använda banktjänster och vara i kontakt med myndigheter.
Carlson tecknar en skrämmande bild av hur många medborgare som i dagsläget är digitalmarginaliserade. På engelska används termen digital marginalization för fenomenet och på finska digisyrjäytyminen. Detta ökande problem bör uppmärksammas av de politiska beslutsfattarna. Beträffande speciellt statlig och kommunal service (inklusive grundläggande banktjänster) bör man överväga hur man i lagstiftningen kunde trygga allas likvärdiga rätt till lättillgänglig service.
Bo-Christer Björk, professor emeritus (informationsbehandling), Grankulla
Gunilla Löfstedt-Söderholm, vice ordförande, Grankulla svenska pensionärer

ANDRA LÄSER