Vad är det som gör rosen så farlig?

08.10.2021 15:45
I HBL (4.10) fanns en artikel om hur man går till väga för att utrota vresrosen i Esbo. Jag har märkt att Helsingfors stad håller på med ett likadant projekt. Men varför hittar man på en sådan sak nu, då rosen planterats flitigt redan på 1980- och 1990-talen, kanske redan långt tidigare, utan förtret för någon.
Vad är det som gör rosen så farlig? Vad har rosenbusken fått gjort för illtyg så att man sätter ner stora summor av skattebetalarnas pengar för att få bort den? Sprider den någon sjukdom för insekter eller andra blommor? Vad jag sett, på öarna runt Nordsjö, har det kryllat av getingar och bin, samt andra insekter under blomningstiden. Plötsligt var hela busken uppriven i stora säckar på stranden, i väntan på att fraktas vidare enligt vad som sägs i artikeln.
En annan blomma jag minns redan från farfars trädgård på 1950-talet är lupinen. Jag tyckte den var vacker, också den vilda arten som spridit sig längs motorvägarna i landet. Varför slösar man med resurser för att ta bort sådant som funnits i flera tiotals år, och inte orsakat några som helst men för någon. Tvärtom har de gett föda för just getingar och bin, vars bestånd kraftigt minskat under de senaste 10-20 åren. Också andra insekter försvinner. Förut fick man tvätta bilfönstret efter att man åkt längs en landsväg, i synnerhet nattetid. Så nu agerar vi tvärt emot vad miljöforskarna är rädda för, vi utrotar de sista levande krypen vi har kvar, genom att svälta ihjäl stackarna.
Låt vresrosen och lupinen, samt alla andra blommor blomma!

Svante Sandström,

Helsingfors

ANDRA LÄSER