Så kan cheferna spionera på dig digitalt – trots strikta lagar

Efterfrågan på spionappar sköt i höjden vid övergången till distansarbete. Numera kan många chefer se skrämmande mycket av vad deras anställda gör på arbetsdatorn. I Finland är lagstiftningen hårdare än i andra länder – men det finns kryphål.

Arbetstelefonen kan avslöja var du befinner dig och vad du skriver. Digital övervakning inskränker på privatlivet, men ändå har det varit förhållandevis lite debatt om saken, säger digitaliseringsexperten Mattias Beijmo.
Sören Jonssonsoren.jonsson@hbl.fi
08.03.2023 05:00 UPPDATERAD 08.03.2023 09:23
Möjligheten för arbetsgivarna att övervaka sina anställda har ökat successivt under de senaste åren. Spionfunktioner finns inbyggda i de verktyg vi använder: Slack, Teams, Googles appar för företag och så vidare.
Det är till exempel möjligt att övervaka om någon aktivt lyssnar och deltar på ett videomöte. Läsa arbetstagarnas e-post. Analysera hur noga medarbetarna läser igenom dokument och rapporter. Hur långa pauser arbetstagaren tar från att skriva på sitt tangentbord. Eller per automatik analysera språk och ton i telefonsamtal.
Frågan aktualiserades tidigare i år när en anställd i Kanada dömdes skyldig till ”tidsstöld” och tvingades betala tillbaka en del av sin lön. Arbetsgivaren lade i rätten fram bevis på att den anställda inte hade rört mus eller tangentbord under längre stunder. Bevisen kom från spionappen Timecamp som hade installerats på datorn utan den anställdes vetskap.

ANDRA LÄSER