Målmedvetet och uthålligt små steg mot målet

Församlingsrådet i Johannes har hela tiden målmedvetet arbetat för att de sexuella minoriteterna ska ha en fullvärdig plats i församlingen och dess verksamhet och också kunna vigas i församlingens kyrkor.

Bo Holmberg (HBL Debatt 11.10), och tidigare Monika Pensar (HBL Debatt 3.10), prickar församlingsrådet i Johannes församling för sin hållning gällande sexuella minoriteters möjlighet till kyrklig vigsel. Vi kommer med ”nedvärderande svammel mot dem det gäller”.
Kritiken överraskar lite då Holmberg visar sig vara väl förtrogen med regelverket som han dock läser rätt selektivt. Som förespråkare för lag och rätt refererar han förtjänstfullt motiveringarna till förvaltningsdomstolens utslag 2019. Samtidigt förbigår han nonchalant de motiveringar som Högsta förvaltningsdomstolen lade fram 2020 då man kom till en annan slutsats i samma ärende.
Faktum är att det är kyrkomötet som fattar beslut om kyrkans äktenskapssyn och -ordning. Det är helt öppet när ett beslut till förmån för könsneutrala vigslar i kyrkan kan se dagens ljus. Många präster viger trots detta och de rättslärda tvistar om huruvida det är kyrkan eller prästen som idkar civil olydnad. I detta har församlingsrådet ingen andel, mer än att rådets medlemmar har rösträtt då kyrkomötet väljs vart fjärde år. Som kyrkoherde ansvarar jag för församlingens gudstjänstliv till vilket också förrättningarna hör. Jag har inte gett prästerna i Johannes församling lov att förrätta vigsel av samkönade par. I det följer jag de direktiv som biskopen gett.
Församlingsrådet i Johannes har hela tiden målmedvetet arbetat för att de sexuella minoriteterna ska ha en fullvärdig plats i församlingen och dess verksamhet och också kunna vigas i församlingens kyrkor. Inom ramen för rådets mandat har man gått så långt man i dagens läge kommer, det vill säga till att fatta formellt beslut om att alla församlingens kyrkor kan bokas för vigsel av alla par som enligt äktenskapslagen kan vigas.
Johannes församling har varit och vill vara en föregångare i kampen för de sexuella minoriteternas plats i kyrkan, men möter motstånd från lite överraskande håll. De insändare som skrivs hjälper inte saken framåt. Som församling kan vi i dagens läge göra mycket för att ge par som vill gifta sig en värdig och fin fest i kyrkan. Hur det ska gestaltas vill vi diskutera tillsammans med de berörda människorna, inte i insändarspalterna. Vi tar målmedvetet och uthålligt små steg mot målet.

Johan Westerlund,

kyrkoherde, ordförande,

Pia Öhman,

vice ordförande,

Församlingsrådet i Johannes församling

ANDRA LÄSER