Medier: THL tonar ner betydelsen av sina prognoser – "De gavs alltför stor betydelse"

Både Markku Tervahauta och Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd tonar ner prognosen som står bakom beslutet att flytta kommunalvalet. – Vi ville illustrera vad som kan hända i värsta fall om ingenting görs, säger Salminen till Yle.

Mika Salminen och Markku Tervahauta på Institutet för hälsa och välfärd anser att institutets simulerade prognoser fick alltför stor uppmärksamhet på lördagen.

Direktör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd anser att institutets simulerade prognoser fick alltför stor uppmärksamhet i samband med lördagens beslut att skjuta upp kommunalvalet, skriver Yle.

Enligt Salminen handlade det om en "räkneövning" som inte alls beaktade till exempel restriktionernas inverkan på det nationella smittläget.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) motiverade lördagens beslut att flytta fram kommunalvalet med statistik om smittläget som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd. Enligt THL:s prognos riskerar antalet coronafall att stiga till allt mellan 2 600 och 11 200 fall per dag om kommunalvalet skulle ha ordnats den 18 april.

Salminen säger nu att syftet med siffrorna var att visa vad exponentiell tillväxt skulle innebära i praktiken om vi inte lyckas bromsa smittspridningen.

"Prognosen kommer inte att förverkligas eftersom vi inte tillåter epidemin att eskalera på det sättet. Vi ville illustrera vad som kan hända i värsta fall om ingenting görs", säger Salminen till Yle.

Salminen tror ändå inte att Justitieministeriet har felbedömt institutets prognoser och gjort en felaktig tolkning av faktaunderlaget.

"Vi vet inte var incidensen kommer att landa på valdagen i en situation där siffrorna snabbt har pekat uppåt i en veckas tid redan. Det viktigaste budskapet är att epidemin inte är över", säger han.

Riktiga livet inte som matematik

Också generaldirektör Markku Tervahauta tonar ned institutets prognoser i en intervju för Helsingin Sanomat.

"Vi har bara presenterat dessa siffror för att simulera olika prognoser. De kan förverkligas eller så inte, men det här är inte vår bedömning. Justitieministern har valt att fokusera på dessa siffror", säger Tervahauta till HS.

Enligt Tervahauta har institutet inte nämnt risken för 11 000 coronafall per dag i avsnittet om kommunalvalet.

"Det riktiga livet är något annat än den matematik som matas in i datorn", säger Tervahauta.

Institutet slår ändå fast att det var ett klokt beslut skjuta upp kommunalvalet.

"Enligt vår bedömning är det sannolikt att epidemin är i en lugnare fas vid månadsskiftet maj-juni än den 18 april. Beslutet om tidpunkten för valet är en samhällelig fråga där man måste väga in också andra skäl än epidemiologiska", skriver Institutet för hälsa och välfärd på Twitter.

ANDRA LÄSER