Regeringen skjuter upp personalmål inom äldrevården

– På grund av personalbristen har regeringen tänkt om tidtabellen, säger omsorgsminister Aki Lindén (SDP).  

Omsorgsminister Aki Linden (SDP) svarar på interpellationen.
Sylvia Bjonsylvia.bjon@hbl.fi
28.09.2022 14:17 UPPDATERAD 28.09.2022 19:10
Bristen på personal inom vården har lett till att personaldimensioneringen i äldrevården inte genomförs fullt ut i vår, utan under loppet av nästa år.
Regeringen har brutit arm om den här frågan i september. Omsorgsminister Aki Lindén (SDP) har redan tidigare sagt att det inte går att trappa upp personalen inom äldrevården med de 3 500 personer som behövs i den takt det var tänkt. Bland annat Vänsterförbundet har krävt mycket vägande skäl för att skjuta upp personaldimensioneringen.
Redan nu är kravet 0,6 vårdandställda per klient i dygnetruntvården, men den fulla dimensioneringen på 0,7 skulle ursprungligen vara i kraft i april.
– Målet på 0,7 tummar vi inte på. Men vi trappar upp det så, att det i april ska finnas en dimensionering på 0,65 och 1 december 2023 ska det vara 0,7 vårdandställda, säger Lindén.
Lindén svarade på en interpellation om vårdkrisen i riksdagen.
- Regeringens beslut att spjälka upp tidtabellen löser inte grundproblemen, svarade Sari Sarkomaa (Saml).
Regeringens beslut att spjälka upp tidtabellen löser inte grundproblemen.
Sari Sarkomaa (Saml)
Under debattens gång kom flera förslag fram kring vårdarkrisen och vad som behövs för att lösa den. Minister Aki Lindén sade att han satt och räknade ut vilka prislappar som skulle behövas.
- Till exempel 300 miljoner mer till äldrevården, 150 miljoner till tandvården, 300 miljoner till specialistvården, 100 miljoner till anhörigvårdare och 300 miljoner till primärvården. Det blir 1,5 miljarder. Alla förstår att det inte går med en gång, utan det vore ett fyraårigt program. I nästa års budget finns redan 650 miljoner, varav 250 miljoner är för det ökade vårdbehovet, 290 miljoner för de nya lagstadgade uppgifter och 118 miljoner ur EU:s stödfond, räknade Lindén upp.

ANDRA LÄSER