"Vi bygger en perfekt infrastruktur för auktoritära regimer genom vårt beteende på internet"

Teknosociologen Zeynep Tüfekçi undersöker hur vi genom vårt beteende på internet bygger en perfekt infrastruktur för auktoritära regimer. Vi borde vara mycket mer vaksamma, menar hon. I framtiden kommer man att ställa sig samma fråga om vår datahantering som om blyfärg och DDT: hur kunde vi låta det ske?

Vi har redan en digital verklighet med övervakning och möjlighet att styra beteenden. Vilken regering som helst kommer att bli intresserad av det här förr eller senare, säger teknosociologen Zeynep Tüfekçi.
Zeynep Tüfekçis bok Twitter and Teargas undersöker proteströrelser som med sociala mediers hjälp har uppstått plötsligt och utvecklats snabbt. Med hastighet kommer ömtålighet, enligt henne.

ANDRA LÄSER