"Det är så himla enkelt"

Enligt Magmas undersökning flyttar nu många ekonomer till Sverige för jobb. Anna-Stina Wiklund är en av dem. – Det känns som en jättelåg tröskel.

14.09.2016 13:00 UPPDATERAD 14.09.2016 18:13
STOCKHOLM Sedan början av september bor och arbetar Anna-Stina Wiklund på Ålandsbanken i centrala Stockholm.
Wiklund är från Karleby, läste till ekonom i Vasa och har bott i Helsingfors i tio år. Hon arbetade på banken redan tidigare och reste ofta till Stockholm där chefen och en stor del av hennes närmaste kolleger finns.
När hon fick frågan om hon inte ville bo här permanent var svaret rätt självklart. Hon beskriver det som till och med ett mindre steg än att flytta till en mindre ort i Finland.
– Det går flera flyg per dag. Det finns en social krets av finlandssvenskar och jag känner arbetsgemenskapen. Speciellt när man har svenska som modersmål är det så himla enkelt.
Flera bankkoncerner har verksamhet i Sverige, och till exempel Nordea sitt juridiska säte och huvudkontor, vilket kan bidra till ökningen av ekonomer.
Wiklund jobbar inom kapitalförvaltning och med hållbarhetsarbete och säger att hennes enhet har en stark entreprenörsanda som hon trivs med. Enligt henne märks det på många plan att ekonomin är starkare i Sverige än i Finland.
Där Anna-Stina Wiklund hade jobb i Finland finns det de i vänkretsen som har sökt sig till Sverige för att få arbete, inte minst inom sin egen bransch. Det gäller i synnerhet svenskspråkiga, medan finskspråkiga kanske valt att byta bransch i Finland, menar hon.
– De som har kommit ser det som ett steg uppåt, de får intressantare uppgifter här, bredare ansvarsområde och flexibilitet.
Tommy Inkilä grundade Sinne Works i Stockholm tillsammans med några kompisar för ett år sedan. Det är ett rekryteringsföretag som fokuserar på att förmedla tvåspråkig arbetskraft från Finland till Sverige, och tvärtom.
Av dem som hör av sig till Inkilä är nästan alla finlandssvenskar och han menar att efterfrågan på dem som kan både svenska och finska är stor i Sverige. Och på samma gång finns det de som vill flytta från Finland.
– Läget i Finland har inte sett så fantastiskt ut ekonomiskt de senaste åren vilket slår mot jobben. Finlandssvenskar har språket och då åker man till Sverige.
Arbetslöshetsgraden var 6,3 i Sverige i slutet av juli medan den i Finland var 7,8 procent.
Nästa steg för Sinne Works är att börja förmedla praktikplatser.

Bidrar ni på så sätt till hjärnflykten?

– Förutsättningarna finns ju för båda länder att erbjuda praktikplatser och vad individer gör är ett fritt val. Om man är rädd för det ska man kanske kolla under egen matta. Någonstans högre upp har det kanske skett något som behöver rättas till. Det är en politisk fråga.

ANDRA LÄSER