EU godkände omtvistat dataöverföringsavtal med USA

Avtalet om dataöverföring som EU slöt med USA på tisdagen skyddar européernas personliga uppgifter, uppger unionen.

Avtalet innebär att USA förbinder sig till att begränsa massinsamling av information. Avtalet gäller bland annat tjänster som Facebook som flyttar över information om EU-medborgare till USA.
Det nya avtalet ersätter det tidigare Safe Harbor-avtalet som gjorde USA till ett säkert land i fråga om dataskyddet.
EU-domstolen avslog ändå avtalet genom att hänvisa till bland annat den amerikanska regeringens spionageprogram som visselblåsaren Edward Snowden avslöjade.
Enligt kritiker hindrar inte heller det nya avtalet massinsamling av information tillräckligt effektivt.

ANDRA LÄSER