Medieforskare: "Studentbladet gör bra innehåll"

Intresset var lågt när Studentbladet skulle rekrytera ny personal inför läsåret. När HBL ringer upp studerande på olika håll i Svenskfinland visar det sig att de läser nyheter på andra håll. "Det borde finnas ett underlag av läsare", säger medieforskaren Jenny Stenberg-Sirén.

Det finns ett stort underlag av svenskspråkiga studerande i Finland som åtminstone i teorin kunde vara intresserade av att läsa Studentbladet. Arkivbild från valborg 2018.
Jonas Forsbackajonas.forsbacka@hbl.fi
17.08.2022 11:39 UPPDATERAD 17.08.2022 16:03
Förra fredagen (12.8) rapporterade HBL om Studentbladet som haft det kämpigt med att rekrytera en ny chefredaktör och redaktör inför läsåret. Ingen visade intresse för chefsposten under ansökningstiden som gick ut i juni, och endast två personer sökte jobbet som redaktör.
När Kalle Grönroos, ordförande för Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) som ger ut Studentbladet, uttalar sig i artikeln kommer det fram att tidningen når 20 000 unika läsare på webben varje år.
Det var statistik som väckte diskussion på Facebook i början av veckan, då vissa menade att det ska ses som ett dåligt genomslag för tidningen – bland annat med tanke på hur många svenskspråkiga studerande som finns i landet.

"Var hittar man tidningen?"

Cecilia Dahl, 23, är femte årets studerande i kemiteknik vid Åbo Akademi i Åbo. Hon läser inte Studentbladet, trots att studiefrågor intresserar henne.
– Jag vet inte ens vad Studentbladet är. Var hittar man tidningen?
Dahl skulle vilja läsa mer om olika slags studentkulturer som finns runtom i Svenskfinland, och håller gärna koll på spex och andra evenemang som är på gång.
– Men hur till exempel studiefrågor behandlas inom politiken läser jag redan om på andra håll, som Yle och Åbo Underrättelser, säger Dahl.
Inte heller Nicole Bruun, 27, som inleder sitt fjärde år i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, läser Studentbladet.
– Det är inte av någon särskild orsak, jag har bara inte kommit i håg att den finns.
Studentbladets senaste fysiska tidning gavs ut den 15 december 2021, och var den anrika tidningens 110-års jubileumsnummer.

Svårt att nå ut

Studentbladet ges huvudsakligen ut på webben sedan 2017, men utkommer som ett eller två nummer i pappersform per år. Bruun säger att hon gärna håller i tidningen som hon läser.
– När jag tar del av artiklar digitalt får jag ofta syn på dem via länkar på sociala medier. Jag skulle nog inte söka upp Studentbladets egen webbsida, säger hon.
Både Dahl och Bruun konstaterar att Studentbladet har tuff konkurrens med all världens nyhetsmedier som konkurrerar om människors tid och uppmärksamhet.
Det håller medieforskaren Jenny Stenberg-Sirén med om. Hon är universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, och tänker att Studentbladet rent teoretiskt borde ha ett ständigt tillflöde av nya läsare, när nya studerande inleder sina högskolestudier varje år.
– Det är bättre ställt än hur många etablerade medier har det. Det borde finnas ett underlag av läsare, men frågan är hur man gör för att nå ut, säger Stenberg-Sirén.
Konkurrensen om människors tid och uppmärksamhet är stenhård. Som tidning gäller det att bjuda på innehåll som känns relevant, och synas på plattformar där målgruppen är, säger medieforskaren Jenny Stenberg-Sirén.
20 000 unika läsare årligen låter inte jättedåligt, menar Stenberg-Sirén, som samtidigt säger att man inte ska dra alltför långtgående slutsatser utgående från statistiken. Man vet inte vem läsarna är, om de är studerande eller inte, och hur ofta de återvänder till sajten, påpekar hon.
Tidigare år har det varit tal om att Studentbladet fokuserat främst på Helsingfors, minns Stenberg-Sirén, vilket kan tänkas varit ett bekymmer för studerande i Åbo och Vasa.
– Men Studentbladet gör bra innehåll, och man riktar sig till målgruppen, säger hon.
Studentkårerna vid Helsingfors universitet, Arcada och Aalto är medlemmar i SSI, medan studentkårerna vid Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan och Novia i Vasa inte längre är det.
Klaus Ahlgren studerar på Hanken i Vasa. När han ska läsa nyheter söker han sig oftast till HBL, Svenska Yle och Financial Times.

Lokala tidningar lockar

Klaus Ahlgren, 22, studerar redovisning för tredje året vid Svenska handelshögskolan i Vasa. Han ska åka på utbyte om en vecka, och inför utbytet har han letat fram intervjuer med andra studerande som delat med sig av sina erfarenheter och tips.
Men inte i Studentbladet, säger han, utan i Hankens "lokala" medlemstidningar Nötte – som ges ut av Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa – och Hankeiten som ges ut av Hankens studentkår.
– Hankens egna tidningar är roliga att läsa för att ta del av evenemang som är på gång och intervjuer med andra studerande, säger Ahlgren.
Stenberg-Sirén förstår att uppsjön av studentföreningars medlemstidningar som finns kan kännas "närmare" studerandes egen vardag och studieliv, men påpekar att Studentbladet skiljer sig från dem.
– Studentbladet är journalistik, vilket inte en medlemstidning är på samma sätt. Det sätter ribban på en annan nivå, säkert på gott och ont.

ANDRA LÄSER