Fackboksrecension: Politiken har polariserats kraftigt – men mindre i Finland

Har polariseringen ökat i Finland ? I ljuset av den evidens Arttu Saarinen presenterar kan en viss ökning över tid skönjas. Vad som är desto tydligare är att Finland i en internationell jämförelse uppvisar låga nivåer av polarisering.

När avståndet mellan politikens åsiktsmässiga poler växer blir politiken polariserad. Det här avstånd har historiskt alltid varierat.
Lauri Karvonen
21.11.2022 10:00 UPPDATERAD 21.11.2022 17:06
Vi får ofta höra att det politiska livet kännetecknas av ökad oförsonlighet och ett växande avstånd mellan opinionssegment och rivaliserande grupper. Mer än tidigare antas vi idag leva i ”bubblor” där man umgås med likasinnade och undgår kontakt med grupper som har andra åsikter och värderingar. Mer och mer blir våra ställningstaganden en funktion av hur vi ser på andra grupper snarare än hur vi ser på politiska sakfrågor. Grupperna sägs glida allt längre från varandra, och följden blir att ytterligheterna vinner i styrka. Politiken blir polariserad.

ANDRA LÄSER