Något är snett i Lovisa: Ovanligt många tonårstjejer lider av ångest

Vartannat år mäter THL hur unga personer mår i Finland – och varje gång brukar Lovisa sticka ut ur mängden på ett inte så smickrande sätt. Det gäller också den här gången, även om det finns ljusglimtar.

Den färska THL-enkäten visar bland annat att unga personer på landsbygden har känt sig ännu mera isolerade på grund av pandemin.
16.11.2021 12:18 UPPDATERAD 16.11.2021 12:57
Flickor på åttonde och nionde klass i Lovisa lider oftare av ångest än i resten av Finland – och skillnaden är markant.
Enkäten Hälsa i skolan visar att 43 procent av flickorna i Lovisa lider av måttlig eller svår ångest. Samma siffra för landet som helhet är 30 procent.
Läget har förvärrats i hela landet, också i Lovisa.

ANDRA LÄSER