Folkpensionsanstalten tar över förvaringen av Vastaamos patientjournaler

Psykoterapicentret Vastaamo ansökte om konkurs i februari.

I oktober uppdagades det att psykoterapicentret Vastaamo utsatts för ett omfattande dataintrång. Arkivbild.
03.03.2021 21:10
Patientjournalerna från psykoterapicentret Vastaamo överförs till Folkpensionsanstaltens arkiv, meddelar Folkpensionsanstalten.
Enligt Folkpensionsanstalten är syftet med överföringen av journalerna att se till att uppgifterna förvaras på ett säkert sätt. I Folkpensionsanstaltens arkiv förvaras journalhandlingar från privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet.
Vastaamo ansökte om konkurs i februari, cirka fyra månader efter att ett omfattande dataintrång mot psykoterapicentret uppdagades. Konkursboets verksamhet upphörde i början av mars, meddelar Folkpensionsanstalten.
Under överföringsfasen kommer de tidigare Vastaamokundernas patient- och registeruppgifter inte att vara tillgängliga. De av Vastaamos tidigare kunder som vill få sina uppgifter kan ta kontakt med Folkpensionsanstalten från och med slutet av mars.

ANDRA LÄSER