Hobbyverksamhet inomhus öppnas för unga i huvudstadsregionen

Från och med början av maj blir det möjligt för unga under 20 år att idka hobbyverksamhet i grupper inomhus i huvudstadsregionen.

Snart blir det möjligt för unga i huvudstadsregionen att idka hobbyverksamhet inomhus.
20.04.2021 17:27 UPPDATERAD 20.04.2021 17:29
Coronakoordineringsgruppen för huvudstadsregionen rekommenderar att hobbyverksamheten inomhus för personer under 20 år öppnas från och med den 3 maj.
Det är sista hand regionförvaltningsverket i södra Finland som fattar ett beslut om det blir möjligt med hobbyverksamhet för unga. Regionförvaltningsverket förbereder egna beslut och informerar om dem senare. Det ska också bli möjligt med begränsad hobbyverksamhet utomhus i grupper.
För att man ska kunna öppna hobbyverksamheten krävs att en plan visas upp för staden. I planen ska det finnas en beskrivning om hur närkontakter undviks och hur stor gruppen för hobbyverksamhet är i förhållandet till lokalens yta.
Koordinationsgruppen slog fast att grundskolans årskurser 7 till och med 10 fullt ut återgår till närundervisning från och med den 3 maj.
Gruppen rekommenderar också att de som har tillgång till ett specialkort för simning får tillträde till simhallar från och med den 3 maj.
Begränsningar i publikutrymmen och publiktillställningar råder till och med den 16 maj.

ANDRA LÄSER