”Nog kan ju alla finska” – svårare att få service på svenska hos polisen och i rätten, enligt advokat

Svenskspråkiga som förhörs av polis på finska. Rättegångar som skjuts framåt på obestämd tid på grund av språket. Advokaten Jussi Sarvikivi säger sig ofta ha fall där modersmålet inte har beaktats, eller där den som vill tala svenska får vänta.

Advokaten Jussi Sarvikivi är baserad i Helsingfors och är verksam främst i Nyland. Han säger att han bara i fjol hade flera huvudförhandlingar som sköts upp på grund av språket – efter att han påtalat att klientens modersmål är svenska.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
02.02.2023 05:02 UPPDATERAD 02.02.2023 09:30
En helgmorgon 2019 står två poliser bakom dörren till en 20-årig kvinnas hem. De gör en husrannsakan och tar henne till polisstationen, misstänkt för misshandel.
Anklagelserna överraskar henne.
Kvinnan är svenskspråkig, och på polisens fråga om språk svarar hon att hennes finska är dålig. Hon får då höra att hon kan använda svenska i förhöret, men att det tar tid att ordna det och att hon i så fall behöver stanna kvar längre tid på polisstationen.

ANDRA LÄSER