Nedläggningshotade Sockenbacka skola får tilläggstid

Stadens förslag är att Sockenbacka skola läggs ner. På svenska sektionens möte på tisdagen bordlades ärendet. Sektionsmedlemmarna vill ha svar på flera frågor innan beslut, enligt ordförande Nora Grotenfelt (SFP).

Så här såg det ut inne i Sockenbacka skola när skolan firade 100 år i april. Helsingfors stads plan är att den ska läggas ner.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
07.06.2022 20:44
Beredningens förslag är att Hoplaxskolans Sockenbackaenhet läggs ner efter följande läsår. I skolan går elever i årskurserna 1 och 2.
Föräldrar har varit upprörda över planerna, och på tisdagen var frågan uppe i utbildningsnämndens svenska sektion för beslut. Där beslutade sektionen ändå att bordlägga ärendet till nästa möte, som är i september.
Enligt ordförande Nora Grotenfelt (SFP) ansåg sektionens medlemmar att de inte var färdiga att fatta beslut om skolan. Både inför och under mötet hade det uppstått många frågor som medlemmarna önskar svar på.
Enligt Grotenfelt handlar det bland annat om hur barnens bästa ska säkerställas, hur skolvägen ser ut och om den är trygg. Det finns också frågor om vad som sker med förskolan om skolan stängs samt hur tvåspråkigheten och mångfalden i området påverkas om ett svenskt rum försvinner.
Sektionen önskar också svar på frågor om ekonomi, som vad en renovering skulle kosta, vilka andra objekt tjänstemännen har jämfört med, och vad kostnaderna för skolskjutsar blir.
– Vi vill väldigt gärna ha gott om information och en konsekvensbedömning innan vi fattar beslut, säger Grotenfelt och menar att sektionsmedlemmarna är samstämmiga i den strävan.

"Enhetlig lärstig"

Tjänstemannaberedningen motiverar sitt förslag med att befolkningsprognoserna visar ett nedgående elevantal i området och att eleverna får plats i andra av Hoplaxskolans lokaler. Skolan har i dag fem enheter.
"Genom detta skulle samtliga elever i området ges möjlighet till en enhetlig lärstig i årskurserna 1–5, undervisning i fungerande och sunda lokaler, samt en lärmiljö som bättre stöder en läroplansenlig undervisning", står det i beslutsunderlaget.
I det talas också om att en nedläggning skulle vara "en ansvarsfull ekonomisk lösning".
Läs också: Få vet att jubilerande Sockenbacka skola har en rikskändis som alumn

ANDRA LÄSER