De var SFP:s radikala fåra på 1970-talet – Mittenförbundet "beställdes" av partiet men gick också sin egen väg

För 50 år sedan var vänstern elevers och studerandes naturliga tillflykt. Det behövdes en motvikt, ett alternativ också till högern. Mittenförbundet stod SFP nära, men ifrågasatte också partiets linjedragningar. Det säger tre före detta ordföranden.

De ledde Mittenförbundet. Peter Stenlund, t.v., har jobbat som tjänsteman och diplomat. Solveig Bergman är forskare och forskningsledare i Norge och Peter Backa har bland annat jobbat med landsbygdsutveckling som specialsakkunnig vid Jord- och skogsbruksministeriet. På fredagen deltog de i Mittenförbundets jubileumsseminarium i Helsingfors.
Dan Lolaxdan.lolax@hbl.fi
20.08.2022 05:00 UPPDATERAD 20.08.2022 07:15
På 1970-talet fördes en ideologisk kamp i skolor och universitet om framtidens väljare och politiker.

ANDRA LÄSER