Tolv finländska traditioner blir nya kulturarv

Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet uppgår till hela 64 punkter efter de senaste tilläggen.

Den romska befolkningens hästkunskaper är en av traditionerna som upptagits på den nationella förteckningen över det levande kulturarvet.
10.04.2020 11:55 UPPDATERAD 10.04.2020 17:49
Undervisnings- och kulturministeriet har valt 12 objekt till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet. Förteckningen bygger på Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet och har nu sammanlagt 64 objekt.
Nya immateriella kulturarv som upptogs på listan är bland annat ryatraditionen, den romska befolkningens hästkunskaper samt fysioterapiformen Kalevalainen jäsenkorjaus.

Nya levande kulturarv:

Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet godkändes 2003 och Finland undertecknade konventionen 2013. Museiverket ansvarar för genomförandet av konventionen i Finland.
Det immateriella kulturarvets områden är vida representerade i den nationella förteckningen över levande kulturarv. Det finns objekt från nästan hela Finland i förteckningen. Att upptas i förteckningen är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna.

Traditioner till vardag och fest

Ett viktigt motiv till varför ett objekt tagits med i förteckningen har varit det immateriella kulturarvets betydelse för människan samt hur traditionen lever och anpassar sig till vardags och fest.
"De fenomen som föreslagits till förteckningen är en viktig del av lokalsamhällen och deras levande traditioner. De förenar människorna och är en väsentlig del av identiteten. Alla traditioner som nu valts med visar att de lever vidare inom lokalsamhällena", säger Museiverkets expert Leena Marsio i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER