Insändare: Helt felaktig bild om statsministerns inställning till flygvapnet och dess roll

13.03.2023 18:18
Ståhejet kring statsminister Sanna Marins svar på en journalists fråga i Kiev rörande stridsflygplanen är en högst olustig historia. Den kan i hög grad läggas på ledande finska mediers konto. Det handlar om ett märkligt spinn, en åsikt som finska försvarsmaktens nätinformationschef Tuomas Pulsa privat har fört fram på sociala medier. Om motiven för detta kan man bara spekulera, men nu är valkampanjen i full gång liksom även drevet.
Ministrarna Marin och Maria Ohisalo gjorde ett överraskande besök i Kiev i fredags på president Volodymyr Zelenskyjs inbjudan. Men hemligare var det inte än att en relativt stor skara finska journalister fanns på plats. En alert journalist på STT kan ha gissat rätt om vad Zelenskyjs och Marins diskussioner kan ha handlat om.
President Zelenskyj har på sistone väldigt energiskt pressat Ukrainas partner på att leverera stridsflygplan. För en tid sen besökte han London och andra metropoler och gav en ukrainsk stridsflygares hjälm som gåva till parlamentets talmän. Det förefaller naturligt att Zelenskyj nu skulle ha diskuterat denna fråga med Marin. Samtalets konkreta innehåll är okänt.
STT-journalisten Jecaterina Mantsinen har kommenterat saken. Det var hon som ställde frågan om stridsflygplanen till Marin och förvånade sig över den uppståndelse som statsministerns svar ledde till. ”Hon svarade att man kunde diskutera saken. Tog inte själv upp frågan och lovade ingenting.”
Marins misstag var kanske att över huvud taget svara. Det klassiska rådet till beslutsfattare om hur man ska hantera närgångna journalister är: Svara aldrig direkt på frågor. Gör ett uttalande.
Eller var det ett misstag? Kunde hon ha undvikit fällan om hon låtit bli att svara? Självfallet inte, eftersom temat är högaktuellt och att tiga då direkt hade tolkats av journalisterna som ett bevis på att här faktiskt föreligger något ”skumt” och att diskussionerna om Hornetplanen är i gång. En omöjlig sits för henne då andra journalister och medier beslöt att börja elda på.
Mediespinnet har medfört en helt felaktig bild om finska statsministerns inställning till flygvapnet och dess centrala roll för Finlands försvar. Vad en diskussion om vad man ska göra med Hornetplanen efter deras ”pensionering” och vad det kunde leda till har statsministern inte yttrat något alls, än mindre om att man nu skulle kunna ge stridsflygplan till Ukraina. Tidningar och nyhetsmedier som förbundit sig till ansvarsfylld journalistik och framför dylik desinformation borde skämmas.
Efter att Marin tog över som statsminister efter Antti Rinne fanns det på sina håll farhågor om att hon kanske inte skulle hålla fast vid dennes utfästelse om att tio miljarder euro reserveras för stridsplansupphandlingen. Hon fick därför frågan om Rinnes utfästelse håller. Statsministern svarade med en motfråga. ”Har det framkommit nya skäl varför vi skulle ändra på det beslutet?”
Marins beslutsamma och starka uppbackning av Finlands Natomedlemskap är ett kapitel för sig. Sammantaget kan sägas att Finland nu har haft en fyrväppling med kompetens, exceptionell beslutsamhet och klokhet att hantera landets säkerhet: presidenten, statsministern, försvarsministern och Försvarsmaktens kommendör som tillsammans utstrålar fasthet och lugn på den stormande internationella arenan.
Stefan Forss, Esbo

ANDRA LÄSER