Äktenskapet inte en trosfråga

Kyrkan skall följa kyrkoordningen så att alla skriftskolgångna medlemmar i kyrkan har rätt till alla heliga kyrkliga förrättningar.

Styrelsen i Naisteologit ry – Kvinnliga teologer rf anser att det är dags att ta ställning för ett beslut i äktenskapsfrågan. Högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2020:97) visar att det är kyrkans egen uppgift att finna en lösning till hur man följer äktenskapslagen. Det är viktigt att sträva efter enighet, men vi kommer inte framåt utan beslut.
I biskopsmötets uttalande till kyrkomötet konstateras att varje människa är skapt till Guds avbild och jämlik. Därför anser styrelsen för Kvinnliga teologer att det i kyrkan saknas en jämlik möjlighet att bli hörd och en möjlighet till att få en kyrklig vigsel. Därtill känner vi igen samma resonemang och påståenden som används då man fortfarande motsätter sig kvinnor i prästämbetet fast det varit öppet för kvinnor redan i över 30 år. Vi vet av egen erfarenhet att ju längre beslutsfattandet tar desto mer slits kyrkan isär.
Enligt styrelsen för Kvinnliga teologer är äktenskapet inte en trosfråga, utan en samhällelig institution. Kyrkan skall följa kyrkoordningen så att alla skriftskolgångna medlemmar i kyrkan har rätt till alla heliga kyrkliga förrättningar. Därför är det orimligt att man ställer församlingsmedlemmar och anställda i ojämlik position. Dylik diskriminerande praxis ger en emotsägande bild av kyrkans värderingar och leder till att medlemmarna distanseras från kyrkan.
Kvinnliga teologer rf har som utgångspunkt en kyrka som är en för alla tillgänglig gemenskap, som förkunnar Guds kärleksbud och nåd – inte en institution som utdelar bestraffningar. Därtill arbetar vi för att kyrkan skall vara en trovärd samarbetspartner som är kapabel till beslutsfattande och beredd på att skapa samhällsfred.

Laura Leverin,

ordförande, Naisteologit ry – Kvinnliga teologer rf

ANDRA LÄSER