Insändare: Motsägelsefullt att Johannes stänger eftis

29.01.2023 15:16
Lotta Keskinen skriver (HBL 25.1) att det var ett förhastat beslut att stänga Johannes eftis. Som familjer med barn som tar del av denna fina eftermiddagsverksamhet, kan vi inte annat än hålla med. Det är beklämmande läsning att stängningsbeslutet, enligt Keskinen, möjligen fattades av bristfällig och felaktig information om den ekonomiska nyttan med verksamheten, samt att externa finansieringsmöjligheter aldrig utreddes.
Om församlingen dessutom ska satsa mer resurser på att finna nya medlemmar känns det ytterst motsägelsefullt att just verksamhet för barn läggs ner. Speciellt verksamhet som är lyckad och som för många är den enda (eller första) kontakten till församlingen. Som Keskinen uttrycker det: ”80 barn med föräldrar blir utkörda”, samtidigt som Johannes driver projektet ”Var är du?”.
Johannes eftisverksamhet, med sin proffsiga personal, har varit mycket uppskattad av alla familjer. Trygg eftermiddagsverksamhet är en lagstadgad rättighet för barn i årskurs 1 och 2. Att inte veta vad som sker efter sommaren 2023 är både oroande och stressande. Vi hoppas innerligt att det kan ordnas lika trygg och bra eftisverksamhet åt barnen även i fortsättningen. Om inte via församlingen, så via en lika professionell aktör.
Karolina Sveiby
Domenico Dargenio
Daniela Reincke
Charlotta Sevon
Acke & Sofia Jakas
Hanna Westerholm
Elina Andersson-Finne
Lotta Uusitalo
Nico & Tanja Wendelin
Lotta Lindroos
Johanna Ekström-Partanen, föräldrar till elever i Kronohagens lågstadieskola, Helsingfors

ANDRA LÄSER