Mosaik med koloristisk stringens

I sin utställning Tesserae målar Silja Rantanen fram ljus genom att sammanfoga glasbitar till mosaik. Medelhavsarkitekturen men även naturen är inspirationskällor.

Silja Rantanens smaltomosaik <i>Döda björklöv</i> från 2020.
Iakttagande och begrundan har under decennier utgjort kärnan för Silja Rantanens egenartade konstnärliga värld. Strukturer och rumsligt tänkande har huvudrollen i hennes måleri som ofta fokuserar på arkitektoniska dimensioner. Dem finner hon i gamla Medelhavskulturer som hon studerar noggrant för att sedan urskilja de fragment som är väsentliga för henne. Delar av sakrala byggnader blir intensiva abstraktioner där detaljerade ursprungsmotiv med sina religiösa betydelser utelämnas för att bereda rum för den omgivande formen i tvådimensionell målerisk gestaltning. På liknande sätt har hon utforskat gamla stadsrum för att sedan återge sina minnesbilder av dem i form av mönster och karakteristiska färger. Rantanens konst är djupt förankrad i verkligheten och det människan har skapat, samtidigt som dess abstraherade väsen alltid utmärks av hennes egen begreppsliga logik.

ANDRA LÄSER