Fortum lyfter lån från Solidium

Fortum lyfter första raten på det lån som bolaget kom överens om med staten i början av september. Statens ägarbolag Solidium blir i och med det ägare i Fortum och de övriga aktieägarnas andelar späds ut.

Fortum lyfter första raten av det lån staten beviljat för att garantera att energibolaget klarar sin likviditet i vinter.
Katarina Koivistokatarina.koivisto@hbl.fi
26.09.2022 09:40
Fortum kom i början av september överens med staten om ett lån på 2,35 miljarder euro för att trygga sin likviditet. Nu meddelar energibolaget att man lyfter en första rat på 350 miljoner euro. 
Hur stora kraven på säkerheter är på den nordiska elbörsen Nordpool i vinter avgör hur stort behovet blir av att lyfta mera av det beviljade lånet, meddelar energibolaget.
Enligt lånevillkoren skulle Fortum lyfta den första låneraten före den sista september för att förutsättningarna i avtalet med staten skulle uppfyllas. Fortum uppger att företaget just nu har en tillräcklig likviditet för att klara sig. Men priserna på den nordiska elmarknaden fluktuerar kraftigt och lånet garanterar att Fortum klarar sig om kraven på säkerheter ökar igen under vintern, heter det i företagets pressmeddelande.

Statens andel stiger

Lånet till Fortum beviljas av statens placeringsbolag Solidium och står utanför det lånepaket regeringen beslutat att rikta till energibolag som eventuellt får problem med likviditeten under vintern.
Enligt lånevillkoren ska Solidium kostnadsfritt få 8,97 miljoner nya aktier i Fortum och statens andel av energibolaget stiger då till 51,26 procent av aktierna. De övriga aktieägarnas andelar späds ut i motsvarande grad. I dag är statens ägarandel 50,76 procent.
För att godkänna arrangemanget och den riktade emissionen till Solidium har Fortum kallat till en extra bolagsstämma den 23 november.
Statens lånevillkor är stränga. Den faktiska räntan på årsnivå ligger på över 14 procent. I villkoren ingår också begränsningar då det gäller att betala ut bonus till Fortums ledning. Styrelseledamöternas arvoden i år och nästa år höjs inte. Däremot ingår inga begränsningar då det gäller att betala utdelning.
Läs mer: Regeringen föreslår krisfinansieringspaket på 10 miljarder euro till elbolagen
Förra onsdagen offentliggjordes ett arrangemang där tyska staten tog över Fortums tyska dotterbolag Uniper. Fortum får 0,5 miljarder euro för sin andel i Uniper som bolaget betalat 7 miljarder för.
Samtidigt slipper Fortum bära Unipers förluster i sitt resultat. Just nu beräknas det tyska företaget göra förluster på mer än 100 miljoner per dag.

ANDRA LÄSER