Konstrecension: Hundträning på tyska

Anne Koskinen utforskar tillgivenhet och dominans i relationen mellan människa och hund i sin måleriutställning Am anderen Ende de Leine på ett uppfriskande nyktert sätt, skriver Helen Korpak.

Ordlek och mångtydighet. Anne Koskinens Am keinem Ende der Leine, 2022, ingår i Am anderen Ende der Leine.
13.11.2022 05:00

MÅLERI

Am anderen Ende der Leine
Anne Koskinen
Galerie Anhava, Fredriksgatan 43
Till den 27.11.
I sina nya målningar experimenterar Anne Koskinen med konnotationer som tyskan för med sig. Det är på många sätt ett laddat språk som i det kollektiva medvetandet är förknippat med ett slags sträng exakthet, med ordning och tack vare sina långa sammansatta ord även med byråkrati. 
Den tyska språkdräkten är den ursprungliga klädnaden för teoretiska banbrytare som Marx Kapitalet och Freuds Drömtydning, men det är också ett språk med en rik skönlitterär tradition i vilken poesin dunkar av liv. 

ANDRA LÄSER