Har vi målat in oss i ett covidhörn?

Vilken procent falska positiva i en frisk population antar man på THL att PCR-testet ger?

Då man slumpmässigt testar för covid i en frisk population med hjälp av PCR-test kommer man att få mellan 0,8 och 4 procent falska positiva resultat, det vill säga vi tror att vi hittar smittade, men i verkligheten är personerna friska.
Vi testar i dag cirka 15 000 personer per dag. Utgående från internationell forskning bör detta, om vi antar 1 procent falska positiva i en frisk population, ge ungefär 150 falska positiva test per dag. Sett till hela befolkningen ger detta en tvåveckors incidens på 38 smittade per 100 000 invånare trots att ingen person i verkligheten vore smittad.
Situationen blir absurd då våra myndigheter definierar att länder är säkra för inresa om de har en tvåveckors incidens på under 25 smittade per 100 000 invånare. Om vi fortsätter att testa i den utsträckning vi gör i dag kan vi inte med nuvarande testmetoder i Finland pressa ner vår incidens under vår självdefinierade riskgräns på 25 smittade per 100 000 invånare eftersom redan testernas mätfel bör ge en incidens som ligger högre även om vi i verkligheten inte skulle ha en enda verklig smittad.
Den 16 maj gjordes 9 059 test vilket gav 129 positiva provsvar (1,42 procent positiva). Utspritt på en tvåveckors period skulle detta ge en incidens på 32/100 000. Följande dag testade man flitigt med 21 500 test som gav 276 positiva svar (1,26 procent positiva test) vilket ger en incidens på 70/100 000. Vi ser hur andelen positiva svar bland alla tester den 17 maj var lägre än föregående dag, men den beräknade tvåveckorsincidensen skulle vara dubbelt så hög. Vi ser alltså att mätaren incidens i praktiken vid låga smittnivåer mäter testningsnivån, inte antalet i verkligheten sjuka.
Lösningen på problemet är naturligtvis att vi måste dra ner på testningen. Om vi till exempel testar endast personer med verkliga symtom kommer antalet falska positiva test att minska drastiskt i proportion till antalet test. Sommaren 2020 testade man i juni cirka 3 000 personer per dag och fick ungefär femton positiva test (0,5 procent positiva testresultat) vilket skulle ge en incidens på cirka 4. Om vi korrigerar incidensen för det extremt låga antalet test så att det motsvarar dagens situation så skulle incidensen i juni 2020 ha varit låg (20/100 000), men inte extremt låg i förhållande till dagens läge.
En öppen fråga till Institutet för hälsa och välfärd THL: Vilken procent falska positiva i en frisk population antar man på THL att PCR-testet ger? Vilken, falsk, incidensnivå beräknar THL att de falska positiva resultaten bör ge vid nuvarande testningsnivå under vilken nivå vi inte ens teoretiskt kan pressa ner incidensen?

Lars Silen,

fysiker, Esbo

ANDRA LÄSER