Hotet från Nord Stream 2

Det är svårt att följa Katarina Koivistos tankegång när hon i HBL:s ledare 31.7. jämför byggandet av den ryska naturgasledningen Nord Stream 2 med pest och kolera. Det innebär att hon ser bygget som något slags allvarligt hot, men vad kan det vara? Ledningen ligger tryggt på Östersjöns botten tätt intill ledningen Nord Stream 1, som redan en tid fört naturgas från Ryssland till Tyskland. Att tyskarna fördubblar sin användning av naturgas på bekostnad av brännandet av stenkol är väl välkommet.

Innan Sovjetunionen föll samman sålde Ryssland naturgas till nedsatt pris till andra länder inom unionen, bland dem Ukraina. Ukraina fick också ersättning för sin roll som genomfartsland för den gasledning, som därifrån fortsatte vidare västerut. Efter att Ukraina efter Sovjetunionens fall alltmer tagit avstånd från det tidigare samarbetet med Ryssland, har ryssarna strävat till att sälja sin naturgas till Västeuropa utan mellanhänder och byggande av gasrör är både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel en bättre lösning än att transportera gasen sjövägen med fartyg.

Förenta staterna har ansett sig ha rätt att förhindra eller åtminstone försvåra byggandet av gasledningen under Östersjön med hänvisning till att den kommer att öka Tysklands beroende av Ryssland. Man har hotat företag som deltar i bygget med ekonomiska sanktioner och det beror knappast enbart på omtanke om Ukrainas svaga ekonomi, utan också på amerikanernas strävan att själv sälja naturgas till Europa.

Gustav Wickström

Åbo

ANDRA LÄSER