Carl Haglund gläds över fler Veritas-kunder – men placeringarna backar

Allt fler företag väljer att pensionsförsäkra sina anställda hos Veritas, vilket gläder vd Carl Haglund. Avkastningen på placeringarna var dock negativ under första halvåret. 

– Allt fler, också större företag, väljer att försäkra sig i Veritas, säger vd Carl Haglund.
Patrik Haraldpatrik.harald@hbl.fi
25.08.2022 15:27 UPPDATERAD 25.08.2022 16:11
Lönesummorna från Veritas kundföretag ökar och för helåret 2022 väntas intäkterna från försäkringspremierna växa med nästan 13 procent.
Det här är mycket glädjande, säger vd Carl Haglund.
– Allt fler, också större företag, väljer att försäkra sig i Veritas, samtidigt som de bolag som redan har sina försäkringar hos oss ser ut att anställa fler än marknaden i genomsnitt.
När det gäller antalet företagarpensionsförsäkringar i Veritas räknar Haglund med att de når över 15 000 nästa år. Ännu för fem år sedan var siffran 12 000.

Portföljen backade

Värdet på Veritas placeringsportfölj sjönk däremot under första halvåret. Det var väntat, eftersom utvecklingen på finansmarknaden varit svag. Också andra pensionsförsäkringsbolag har rapporterat motsvarande siffror.
Totalt avkastade Veritas placeringar minus 6,7 procent mellan januari och juni. Mest backade aktieplaceringarna, 12,5 procent, och kraftigast var nedgången i kategorin noterade aktier. Onoterade aktier utvecklades däremot positivt.
Ränteplaceringarna gav också negativ avkastning, minus 7,6 procent, medan värdet på fastigheterna utvecklades positivt, 2,9 procent. Övriga placeringar, där bland annat hedgefonder ingår, avkastade också positivt, hela 8,3 procent.

Minskad aktievikt

Under halvåret har Veritas minskat aktiernas vikt i portföljen med 10 procentenheter, från 47 till 37 procent.
– Justeringen återspeglar vår syn på marknaden och den ekonomiska omgivning vi befinner oss i. Vi har minskat risknivån för att försvara vår solvensställning i den svåra och ojämna marknaden, säger placeringsdirektör Kari Vatanen.
Pensionsbolaget har i gengäld ökat andelen övriga placeringar, där bland annat hedgefonder och andra alternativa placeringsformer ingår. Här har utvecklingen varit positiv och enligt Vatanen kan den här typen av placeringar gynnas av en orolig marknad.

Veritas i siffror – första halvåret 2022 

Placeringarna avkastade -3,3 procent under perioden april – juni och -6,7 procent under första halvåret 2022.
Solvensen låg i slutet av juni på en 1,7-faldig nivå i förhållande till solvensgränsen.
Värdet på placeringarna: totalt 4,1 miljarder euro.
Antal anställda under halvåret i medeltal l 154 personer (159 i fjol).
Nästan 40 procent av portföljen består av placeringar i Finland, både i aktier och i fastigheter. Av placeringarna i noterade bolag är 30 procent inhemska aktieplaceringar. Andelen har minskats efter krigsutbrottet.

Tror på Nordamerika

Förutom Finland är Nordamerika enligt Vatanen ett viktigt område för Veritas placeringar.
– Vi tror att Nordamerika kommer att vara en av de bästa marknaderna, trots ett svårt ekonomiskt läge den närmaste framtiden.
Han konstaterar att den medvind aktiemarknaden upplevt de senaste tolv åren nu ohjälpligt förbytts till motvind. En central fråga för utvecklingen framöver är hur länge centralbankerna fortsätter att strama åt sin penningpolitik.
I USA syns tecken på att inflationen har toppat, men inte i Europa. Enligt Vatanen får vi räkna med hög inflation i Europa så länge kriget fortsätter och sanktionerna är ikraft. Tillgången till och priset på energi är ett orosmoln.
– Jag hoppas vi får en varm vinter i Europa, säger Vatanen.

ANDRA LÄSER