Ledare: Fyra dagars arbetsvecka – dunderhit eller missfoster?

Vem tänder inte på tanken att jobba mindre med bibehållen lön? Men vem tar ansvar för produktiviteten och levnadsstandarden? Finns det några frivilliga arbetsgivare och arbetstagare som vågar ta språnget, experimentera på egen risk? Upp till bevis.

Kan vi finna den där bästa avvägningen mellan jobb och privatliv, öka välbefinnandet och förebygga utbrändhet?
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
26.02.2023 10:31
Kan vi finna den där perfekta avvägningen mellan jobb och privatliv? Öka välbefinnandet och förebygga utbrändhet – med bibehållet materiellt överflöd? 
Den som kan sin idéhistoria känner till de utopiska socialisterna från tidigt 1800-tal. De trodde att man kunde framkalla ett mönstersamhälle genom ren viljestyrka. Dessa romantiserade idéer resulterade i enskilda, excentriska och kortlivade experiment.
Stundvis efterlyser också finländska politiker storvulna ”visioner”. På sistone har ett brittiskt försök med fyra dagars arbetsvecka (under sex månaders tid) väckt stort intresse. En så kallad pilotstudie, genomförd på initiativ av en aktivistisk tankesmedja, inkluderade 61 företag och 2 900 arbetstagare, varav 62 procent kvinnor. Resultatet blev faktiskt minskad personalomsättning och frånvaro. Dock missade man målet, och landade i snitt i en 34 timmar lång arbetsvecka.

ANDRA LÄSER