Låt Estonia och de omkomna vila i frid

Återgå till att diskutera hanteringen av fartyget under olycksnatten med hjälp av sjöförklaringen och intervjuer med tidigare ansvarigt befäl som arbetat ombord även på andra rutter.

De fortsatta spekulationerna om Estoniaolyckan börjar bli mycket overkliga och osakliga. Ubåt och annat underligt som krigsmateriel ombord är bara spekulativa tidningsankor. Lämna alla grundlösa teorier åt sidan.
Återgå till att diskutera hanteringen av fartyget under olycksnatten med hjälp av sjöförklaringen och intervjuer med tidigare ansvarigt befäl som arbetat ombord även på andra rutter. Eftersom en del av tidigare befäl har tyckt att Estonias bogvisir känts klent i grov sjö under trafik i Engelska kanalen. Var lastens surrningar bara slentrianmässigt fastsatta? Besättningen var sjövan och jobbade med dessa saker alla dagar så jag antar att detta sköttes på ett bra sätt.
Jag antar också att bryggrutinerna finns i sjöförklaringen. Fungerade huvudmaskinerna normalt ända tills bogvisiret lossade? När saktade man farten? Försökte man styra undan vinden med tanke på att norra Östersjön har obehagligt grov sjö vid den vindstyrka som gällde under olycksnatten? Kan viss obeslutsamhet i ordergivningen på bryggan ha funnits så att man saktat farten eller ändrat kurs för sent på grund av sjögången. Eller kördes Estonia på normal fart och kurs ända tills bogvisiret lossnade?
Detta är frågor som är relevanta och de är inte spekulativa. Låt en sakkunnig inom rederinäringen gå igenom den information som finns i sjöförklaringen om olyckshändelsen och beskriv kortfattat denna information i massmedierna så att alla anhöriga kunde få ett svar utan olika spekulationer av privatpersoner som vill förtjäna på denna olycka.
Ifall man kunde ge en trovärdig slutsats om olyckan och slippa utomståendes spekulationer kunde detta ge tröst åt anhöriga som levt i okunskap om vad som hände Estonia och de kan i så fall gå vidare i livet.

Stig Donning,

sjökapten, Mariehamn

ANDRA LÄSER