Trakasserier mot prideevenemang och minoriteter oroar DO – unga särskilt sårbara

Under sommaren 2022 har flera prideevenemang varit föremål för trakasserier, påpekar diskrimineringsombudsmannen.

Statsminister Sanna Marin deltog i prideparaden som marscherade för köns- och sexuella minoriteters rättigheter i Helsingfors den 2 juli 2022.
Dann Petterssondann.pettersson@hbl.fi
06.09.2022 15:45 UPPDATERAD 07.09.2022 07:46
Efter sommarens händelser oroar sig diskrimineringsombudsmannen speciellt för trakasserier, diskriminering och hot om våld mot unga personer.
Diskrimineringsombudsmannen hänvisar i ett pressmeddelande till undersökningen Hälsa i skolan 2021, som visar att en alarmerande stor del av landets unga upplever diskriminering och fysiskt våld.
”Vi måste i hela samhället arbeta för att försäkra oss om att unga personer som tillhör sexuella och könsminoriteter kan lita på att man tryggar deras välbefinnande och tillgodoseendet av deras mänskliga rättigheter. Det är nödvändigt att målmedvetet ingripa i trakasserier och diskriminering som de blir utsatta för”, säger diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i pressmeddelandet.
För att motverka diskriminering och annat oönskat beteende förespråkar ombudsmannen bland annat att man hissar prideflaggor. Likabehandling är inte alltid nog för att värna om minoriteter, heter det i pressmeddelandet. Ansatser som prideflaggan visar stöd och främjar likabehandling.
Myndigheter i Finland har en skyldighet att främja likabehandling och att se till att deras verksamhet inte är diskriminerande.
”Till exempel skolorna, läroanstalterna och hobbyverksamheter ska vara trygga miljöer för alla. Alla barn och unga har rätt att bli respekterade, sedda och hörda som sig själva”, säger Stenman i pressmeddelandet.
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet i diskrimineringslagen. Om du känner att du blivit diskriminerad eller trakasserad på grund av din sexuella läggning kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen.

ANDRA LÄSER